r פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

23 ינואר

ואלה תולדות יצחק.


יעקב ועשו והרמז בזה שיעקב בא מהרוחניות שהוא בחיר האבות בחיר שבאבות מובחר שבברואים. ותדע שכן יצח"ק גי' יעק"ב כ"ו שהוא סוד הנשמה סוד הרוחניות והוא עצמו חלק אלוה ממעל שנאמר יעקב חבל נחלתו. עשו הוא סוד הקטנות והגבורות החיצונית שכן במ"ק י"ט. עשו במ"ק י"ו ועם ג' אותיות י"ט. וכן קטנת חסר וי"ו במ"ק י"ט הרי לך שהוא סוד הקטנות סוד הגבורות הקשות. ואלה תולדות יצחק אלה תולדותיהן של צדיקים שמקיימין נר"ן שלהם בכל בחינותיהם שכל בחינה מהם צריכה שתישלם ברמ"ח. רמ"ח דנפש ורמ"ח דרוח. ורמ"ח דנשמה. ויש בזה הפסוק גי' רמ"ח. אברהם אברהם. יצחק גי' ר"ח. הוליד גי' נ"ה, הסר מ' תשלום רמ"ח נשאר י"ה הוא החיות של כל א' מרמ"ח הנזכרין בסוד ואתה מחייה את כולם. את לרבות מל"ת שצריך לשמרן. ועוד א"ת גי' שס"ה ל"ו לומר שבא לרבות ת"ח שצריכים לשמרן בפרטות שהעולם מתקיים עליהם ולא על זולתם:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0