r פירוש משכיל דורש לפרשת בהעלתך - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת בהעלתך

23 ינואר

ב ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה,


 וזה בלשון החזרה ע"י אהרן כהן גדול כנגד מה שראה שנית מיכאל כ"ג של מעלה עומד וממשיח בה. ג.  וזה מעשה המנורה בלשון הווה ובלשון עשיה כנגד מה שראה אותה כשהיא נעשית בהיותה בידי האמנים. ד.  כן עשה את המנורה בלשון עבר כנגד מה שראה אותה עשויה. ולפי ששני פעמים ראשונים ראה אותה למעלה, נכתבה המנורה מליאה בוי"ו, וב' פעמים אחרונים שראה אותה למטה, נכתבה המנורה ב' פעמים חסרה. ועוד מטעם זה ב' המנורות הראשונות המלאות סמוכות מלפניהן אות יו"ד בתיבת פני, שאות יו"ד רומזת לעה"ב שבה נברא לפני העוה"ז, אבל ב' המנורות האחרונות סמוכות הן לאות ה"א בתיבות עשי"ה, שאות ה"א רומזת לעוה"ז שנברא בה"א, וגם נקרא עולם העשיה, להורות שב' פעמים ראה משה את המנורה למעלה בעוה"ב ואח"כ ראה אותה ב' פעמים למטה בעוה"ז.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0