r פירוש משכיל דורש לפרשת וירא - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת וירא

23 ינואר

 ה. ואקחה פת וכו' כי על כן עברתם על עבדכם.


 פירש"י ז"ל כי על כן כמו על אשר, וכן כל כי על כן שבמקרא וכו' והנה פי' הרב ז"ל אינו אלא על ב' תיבות כי על שהם כמו על אשר, ותיבת כן אין לה פירוש. ולעד"ן שג' תיבות אלו סדרן כך. כן על כי, ר"ל כן ראוי להיות על אשר עברתם על עבדכם. וכן השאר כמו גבי לוט לאנשים אל תעשו דבר, כן על כי באו בצל קורתי. ר"ל כן ראוי לי שאוציא לכם בנותי תחתם על אשר באו בצל קורתי, ואולי שמפני שהן תיבות קטנות הן מתחלפות וכמו מנהגם לדבר אותם למפרע, וענינם ידוע להם. כמו שיש כן בשאר הלשונות שמרוב ההרגל בקצת ענינים יקדימו בהן המאוחר ויאחרו המוקדם. והנה רש"י ז"ל הוכרח לבאר הפי' הזה בפ' וישב ע"פ צדקה ממני כי על כן לא נתתיה שכ' וז"ל כי בדין עשתה על אשר לא נתתיה לשלה בני. מה שכתב כי בדין עשתה, פי' מלת כן המאוחרת, ומ"ש על אשר לא נתתיה הוא פי' על כי לא נתתיה, ונמצא שג' תיבות אלו לעולם הן הפוכים וסדרן הוא, כן על כי בכל מקום ודו"ק.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0