r פירוש משכיל דורש לפרשת שלח לך - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת שלח לך

23 ינואר

טו, כא. מראשית עריסותיכם.

 למה נאמר אחר שכבר אמר ראשית עריסותיכם, אלא רמז לב' חלות, אחת מדאוריתא כל זמן שהיו כל ישראל בא"י, ואחת מדרבנן משגלו. וכנגד הא' שהיא מדאוריתא אמר ראשית עריסותיכם לפי שהיא טובלת את העיסה ונאמר בה כתרומת גרן לפי שחיבין עליה מיתה כתרומה. וכנגד החלה שהיא מדרבנן אמר מראשית עריסותיכם לפי שאינה טובלת את העיסה ונאמר בה תתנו לה' תרומה שאין אנו מפרישין אותה עתה אלא כמו צדקה לה' שאין אנו חייבין עתה לתת חק לכהנים למען יחזקו בעבודת ה' שבטלה עבודה. ונאמר בה לדרתיכם ללמד שהיא נוהגת עד שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0