r פירוש משכיל דורש לפרשת שפטים - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת שפטים

23 ינואר

 כא, א, כי ימצא חלל וכו' והיה העיר הקרובה אל החלל.


 אפשר לתת טעם למצוה זו כי החלל שלא נודע מי הכהו, הנה הוא עומד ומקטרג על שפיכות דמו לפני ה' ומפני שלא נודע הרוצח למטה, לכן ג"כ הוא נסתר מב"ד של מעלה מפני שאין מי שיזכיר עונו למטה ומוסר עליו דין ולכן עון הדם הנקי מתפשט לכל העולם והעיר הקרובה אליו קודמת לסכנה יותר מן הכל, וזה לך האות שהרי במשפטי הכוכבים אם יהיו שני מבטים או יותר יקחו מהם הקרוב אל הבית של מכה ובו ישפטו, כי המשפט לקרוב הוא, כידוע ליודע בינה בחכמת התכונה ולכן צותה התורה המשיבת נפש לתקן זה שהוא נזק הנפש שיביאו אנשי וזקני העיר הקרובה עגלת בקר, ובזה תהיה להם כפרה מן הדם הנקי, וגם הכהנים מבקשים עוד עליהם רחמים ע"ז ואומרים כפר לעמך ישראל וכו'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0