r פירוש קיץ המזבח לפרשת בשלח - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת בשלח

23 ינואר

טו, א, אז ישיר משה ובנ"י את השירה הזאת וגו'.


במדרש וכי שירה אחת היא והלא עשר שירות הן וכו', אלא כל השירות נאמרו בלשון נקבה ושירה העשירית נאמרה בלשון זכר, ששאר השירות שנאמרו בלשון נקבה שיולדת וחוזרת ויולדת, כך התשועות שעברו היה אחריהם שעבוד, אבל התשועה העתידה לבוא הדומה ליולד זכר אין אחריה שעבוד שנאמר ישראל נושע בה' תשועת עולמים וגו', עכ"ל. ללמדינו שהגאולה האחרונה הנצחית העתידה לבוא אינה אלא לאחר שיתמתקו כל הדינים ע"י התשובה שנשוב לפניו יתברך באמת ובלבב שלם כמו שהבטיחנו בתורה, ואז נזכה לעסוק בתורה ובמצוות בלא שום נוגש, ונזכה שנהיה עם אחד וכה"א כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד בחיינו ובימינו אכי"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0