r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פירוש קיץ המזבח לפרשת ויצא

23 ינואר

יא, ויפגע במקום.


במדרש אמרו, למה מכנין שמו של הקב"ה וקורין אותו מקום, מפני שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, עכ"ל. והביאו שם עוד ראיות ע"ז לומר דהו"ל כאילו אמר ויפגע בהקב"ה, שהוא הנקרא מקום היסודי שסובל כל העולמות, ואין עולמו מקומו דטפל הוא. ועוד מניין מקום במספר גדול שם השם, בגימטריא היו"ד עשרה פעמים מאה, והה' חמשה פעמים, והו' ששה פעמים, והה' השנייה חמשה פעמים, יבוא החשבון קפ"ו כמניין מקום. ונמצא שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. עוד אמרו חז"ל ולמה נקרא שמו של הקב"ה מקום, שבכל מקום שהצדיקים עומדים שם הקב"ה נמצא, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר א"ש אבוא אליך וברכתיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0