r פירוש קיץ המזבח לפרשת חיי שרה - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת חיי שרה

23 ינואר

כד, א, ואברהם זקן.


חז"ל דרשו אין זקן אלא שקנה חכמה, ולפיכך אמרו ביומא (דף כ"ח) מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהן, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, וכן יצחק, וכן יעקב, וכן במצרים, וכן במדבר, עכ"ל. באו ללמדינו שנלך בדרכי אבותינו הקדושים ונקבע לנו ישיבות בכל מקום שאנחנו שרויים בו, בכדי שנזכה לכתר תורה, ולא תשכח מפי זרעינו לקיים מה שנאמר לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם. ד"א ואברהם זקן בא בימים, במדרש בא באותן הימים שכתוב בהן עד אשר לא תחשך השמש והאור, עכ"ל. באו ללמדינו שלא תאמר בא בימים ולא בשנים, דהא כתיב ואברהם זקן שזכה בימים ובשנים. אלא מת"ל בא בימים, באותן הימים שחפץ בהן. וללמד שיתפלל האדם שייטיב ה' אחריתו מראשיתו בכדי שיזכה לעשות רצון ה' כל ימיו, עד אשר לא תחשך השמש והאור ולא יחסר בהן כלום, הן בעסק התורה הן בקיום המצוות, כמו שזכו אבותינו הקדושים בשלימות שנתקיים בהן עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0