r פירוש קיץ המזבח לפרשת כי אני הכבדתי (בא) - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי אני הכבדתי (בא)

23 ינואר

י, א, ויאמר וגו' כי אני הכבדתי וגו'.


 למדנו מכאן שעל ידי שהכביד פרעה את לבו ולא קיבל ההתראות שהתרה בו השם ב"ה, הכביד השם את לבו מדה כנגד מדה, דהבא ליטמא פותחין לו. וצוה ה' שיספרו עלילותיו שעשה במצרים, כדי להודיע לבאי עולם ולהוכיח אותם כמה גדול חטאו מי שמתריס נגד מלכו של עולם. והמשילו אותו במדרש לכבד, מה הכבד אם מתבשלת כמה פעמים היא מתקשה יותר ויותר, אף פרעה הקשה את לבו יותר ויותר עד שננעלו ממנו דרכי התשובה. ולפיכך האדם ילמד מזה שלא יהא קשה כארז, וכמו שהזהירו חז"ל לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז, בכדי שיוכל להתקיים בעולם ויזכה לתשובה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0