r פירוש קיץ המזבח לפרשת מצורע - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת מצורע

23 ינואר

      לד, כי תבאו אל ארץ כנען וגו' ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם.


במדרש זש"ה אך טוב לישראל אלהים לברי לבב, יכול לכל, ת"ל לברי לבב אלו שלבן ברי במצוות. ובת"כ איתא ונתתי נגע צרעת וגו', בשורה היא להן שנגעים באין עליהן, עכ"ל. באו ללמדינו דאע"ג דנגעין באין על חטא מ"מ בשורה טובה היא לישראל בכדי שיחזרו בתשובה ויתכפרו עונותיהם. ולמי הן באין, לברי לבב המקבלין יסורי ה' באהבה ובחבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0