r פירוש קיץ המזבח לפרשת צו - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת צו

23 ינואר

     ד, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים וגו'.


       מכאן אמרו חז"ל למדה תורה דרך ארץ, בגדים שבשל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהם כוס לרבו, עכ"ל. ללמדינו שיקח האדם מוסר מכאן שלא יהא מלבושו של אדם כשעושה המצוה כמלבושו שעובד בהן, אלא ישנה לכבוד המצוה לכבוד שמים, בכדי שיוכר שהוא שמח במצוה, ואל ילבש בגדים שעובד בהן שהן פחותים אלא מלבושים נאים, וכמו שדרשו חז"ל דומה לזה על פסוק וכבדתו מעשות דרכיך שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, ע"כ. וכמו כן בכל המצוות כולן, ובזה הוא זוכה למלבוש רוחני בעוה"ז ובעוה"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0