r פירוש קיץ המזבח לפרשת שלח לך - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת שלח לך

23 ינואר

טו, לח, דבר אל בנ"י וגו' ועשו להם ציצת וגו'.


       בספרי למה נקרא שמה ציצית, ע"ש שהציץ הקב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר קול דודי הנה זה בא וגו' משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. עוד אמרו שהמקיים מצות ציצית מעלים עליו כאילו הקביל פני השכינה, שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד, עכ"ל. באו ללמדינו שהזהיר במצות ציצית הקב"ה מציץ ומשגיח עליו, וכאילו מקביל פני שכינה, לפי ששקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולן, וזהו מה שהפליגו בשכר מצוה זו ואמרו שם ע"ז אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0