r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פתרון בדוק ומנוסה לתינוק החולה בצהבת

23 ינואר

וביום השמיני ימול בשר ערלתו וגו'
אם יש לתינוק צהבת יש לקחת 2 דגי קרפיון חיים ולשימם באמבטיה יחד עם התינוק למשך כ-10 דקות (מומלץ להפריד בין הדגים לבין התינוק באמצעות רשת למנוע פגיעה בתינוק מה קוצים שבגב הדגים)  לאחר מס' דקות ימותו הדגים ויתהפכו על גבם וישאבו את הצהבת מהתינוק, כך הרב יהודה ממליץ לכל שואל והדבר מדהים, ניתן לפתוח את הדג ולראות בעיין כיצד כל הדג צהוב  ואפי' החתולים לא יאכלו אותו, ומהווה פתרון לאפשר לתינוקות להימול ביום השמיני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0