r צילום קטעי עיתונות שפורסמה - נוסח תימן

צילום קטעי עיתונות שפורסמה

23 ינואר

הכתבות על מפעלו הגדול והחשוב של הרה"ג מארי יוסף עמר זצ"ל בניקוד התלמוד הבבלי בשלמותו על פי מסורת יהודי תימן, באדיבות בנו: מר משה עמר.


להגדלה לחץ על התמונה


לחץ כאן  לחץ כאן  לחץ כאן  לחץ כאן


לחץ כאן  לחץ כאן  לחץ כאן  לחץ כאן


 

0