r קהילה חדשה דק"ק תימן ברמת בית שמש ד' - נוסח תימן

קהילה חדשה דק"ק תימן ברמת בית שמש ד'

14 יולי

בימים אלו מתגבשת קבוצה של בני תורה דק"ק תימן ברמת בית שמש ד" נשמח מאוד שיצטרפו אלינו עוד חברים לקהילה להגדיל תורה ולהאדירה. בהזדמנות זו נבקש ממי שיש ברשותו ס"ת ומעונין להפקידו בקהילה המתגבשת יצור עימנו קשר לפרטים: 0587253045 או במייל bs8218200@gmail.com

0