r
23 ינואר

ימות השבוע: תפילת שחרית: מתחילים המהולל 22 דקות קודם הנץ.


ליל שבת: מתחילים שיר השירים 20 לפני כניסת השבת


שחרית שבת: הודו 8:00


שיעור תורה: שעה לפני מנחה


מנחה/סעודה שלישית/ערבית : 1:45 דקות קודם יציאת השבת


האם קיימים שיעורי תורה: שעה וחצי לפני התפילה חק לישראל /ו דף יומי


 


8701 West Pico Blvd


Los Angeles


90035

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0