r

קובץ הלכה ומסורה כב

23 ינוארניתן להשיג בחנות –


את הקובץ החשוב הלכה ומסורה – כב – בענייני תפלה


מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים.


מוקדש לזכרו של כמוהר"ר יוסף משולם [כ-47 שנים לפטירתו]. 


ונפרט מעט מהנערך בקובץ זה, אשר בו הרבה חומר תורני עשיר ומגוון הסובב בעיקר סביב המשך ענייני תפלה – ברכת כהנים, על שלל המדורים המגוונים של הקובץ, יחד עם הנצחת זכרם ותורתם של רבותינו. בקובץזה רואים אור גרגירים מתורתו של רבינו מהר"י משולם זצוק"ל, במדור 'גנוזות' חידושים מכתי"ק, ובשפתי ישנים משמועותיו ופסקי הלכותיו. וכן מפסקיו והנהגותיו בקודש של כמוהר"ר יוסף צובירי זצוק"ל. דיני ברכת כהנים מספר המספיק לרבינו אברהם בן הרמב"ם עם ביאורים מהגר"פ קורח שליט"א, והמדורים החשובים 'בירור הלכה', 'משולחן המערכת'.במדור 'זכרון בספר-מאורי הגולה' הובאו קצת ממאמרי הרבנים זצ"ל ויבדל"א שליט"א על רבינו, וכן מאמר ארוך המסקר על חייו ופועלו של רבינו. ועוד גן פנינים חדשים על כמוהר"ר סעיד בן יוסף אלעזירי זצוק"ל. וכמובן שלל המדורים החשובים – הלכות ומנהגים – ברכת כהנים וסיום תפלה, 'עיוני תפלה' בכמה עניינים, 'חקירה ודרישה' על אודות רבי דוסא, ועוד.
לפרסומים או להנצחות,


ניתן לפנות לטל'  0527156287 או במייל mah@etrog.net.il


וליקח חלק בהפצת תורת רבותינו, ומנהגי אבותינו.


אחינו בני העדה – אם אנחנו לא נפרסם את תורת רבותינו לא יעשו זאת אחרים למען עדתינו.להגדלה וצפייה במודעה לחץ על התמונה…


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0