r קווים לדמותו - נוסח תימן
23 ינואר

נולד בחשוון בשנת ה'תע"ד (1713) לרב יוסף בן הרב הדיין צאלח. כבר בילדותו הפגין מהירות תפישה, זיכרון ועמקות בלימודיו. למד אצל סבו הרב צאלח, ואצל זקני הדור הרב יחיא קרואני והרב סעדיה קטיעי. כשגדל היה תלמיד חבר לשני "גדולי הדור" הרב דוד משרקי והרב יחיא הכהן עראקי.


 


לפרנסתו עסק במלאכת הצורפות, כמנהג רבני תימן שהתפרנסו ממקצוע כדי לא להטיל עצמם על הציבור. בשנת השלושים לחייו עזב את מלאכת הצורפות ועסק בכתיבת ספרי תורה ומגילות, מפני שמלאכה זו נקייה יותר. בהיותו כבן 43 שנה מונה לרב הראשי וראש אב בית דין לכל קהילות תימן, וכבר לפני כן שימש כחבר בית דין בבתי דין קודמים. סמכותו הוכרה בכל תימן ללא עוררין. הרב צאלח היה עניו, אך גם תקיף כשמדובר היה בסטייה מההלכה. עמד בראש הישיבה הכללית בצנעא, שם נאספו רבני העיר לדון בשאלות הלכתיות בכל יום. הרב צאלח העמיד תלמידים רבים, בהם בנו הרב אברהם והרב יוסף קארה, שניהם המשיכו אחריו ברבנות.


 


 


חיבוריו מאופיינים בעיון עמוק ובבקיאות. בתחילה נטה לפסוק כדעת רבי יוסף קארו בעל "השולחן ערוך", אולם לאחר מכן החליט שאין זו דרכה של יהדות תימן והחל לפסוק בדרך כלל כדעת הרמב"ם. בכך הושפע מזקני דורו הרב יהודה צעדי והרב פנחס עראקי הכהן, שדבקו יותר בהרמב"ם ומנהגי תימן מאשר בשולחן ערוך. צאלח הוא שעיצב את יהדות תימן עד ימינו, והרבה בזכותו נחשבת עדה זו כעדה ששימרה את המנהגים המקוריים של עם ישראל יותר מכל עדה אחרת בעם ישראל‏.


 


גולת הכותרת של חיבוריו הוא ספר השו"ת "פעולת צדיק", הספר נחלק לשלושה חלקים סובב ומקיף את כל פינות ההלכה, תשובותיו מנוסחות בקצרה, משפטים מקיפים וקולעים. אין הספר כולל את כל התשובות שהשיב, אלא רק מעט מזעיר מהם. ספרו "עץ חיים" הוא פירוש רחב ידיים מקיף על התכלאל (הסידור התימני הכולל את כל התפילות וההליכות היהודיים שבמעגל השנה). הפירוש נכתב מתוך קנאותו למסורת תימן העתיקה והמדויקת, קנאות שהושפעה מהרב יהודה צעדי. ר' יעקב ספיר, שביקר בתימן כחמישים שנה לאחר פטירת צאלח, כותב עליו בספרו "אבן ספיר" כך: "והיה גדול בחכמת הקבלה ובעל מופת לרבים, גם סופר מהיר ואומן היה, ראיתי ספרי תורה ומגילות כתב ידו נחמד למראה… ושמו גדול בכל ארץ התימן והולכים לאור פסקיו והכרעותיו כהלכה למשה מסיני".


 


מפירותיו של האילן הגבוה:


 


פעולת צדיק – שו"ת, שלשה חלקים
עץ חיים – תכלאל עם פירושו המיוחד
זבח תודה – על הלכות שחיטה בשו"ע
שערי קדושה – דיני שחיטה וטרפות בקיצור
שערי טהרה – דיני נידה בשפה הערבית, כדי שיובן לנשים.
מעיל קטֹ‏ן – הוצאת "חדרי תימן", נהריה, תשנ"ב.
אורח לחיים – פירוש על חמש מגילות, מובא בתכלאל שיצא בהוצאת ר' שמעון צאלח תשמ"ט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0