r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

קווים לדמותו

23 ינואר

רבי שלמה ב"ר ישועה עדני זצ"ל – נולד בצנעא בשנת שכ"ז (1567). בן ארבע עלה עם אביו לא"י. אביו התיישב בצפת ושם שיכל את כל בניו ובנותיו פרט לבנו שלמה שנותר יחיד לאביו. לאחר מכן עבר אביו לירושלים ובהיות שלמה בן חמש-עשרה נתייתם מאביו ונשאר בעירום ובחוסר-כל. משנשא אשה עבר לחברון, ושם החל לחבר את ספרו הגדול 'מלאכת שלמה'. הוא רשם על גליונות ספריו הגהות, ציונים ופירושים. בחברון מצא סיוע בנדיב ר' דוד אמארילו, שעבר אף הוא מצפת. שנים רבות עמל על ספרו ושלוש שנים עסק בהעתקתו. עד היום פירושו הוא אחד הפירושים המצויינים ביותר למשנה. את ספרו סיים בשנת שפ"ד (1624) ושנים אחדות לאחר-מכן נפטר שבע יגון, כאשר כל שבעת בניו מתו עליו ממחלות ומגיפות. מספריו נדפסו בווילנא, תרמ"ו, בדפוס "האלמנה והאחים ראם" שני הסדרים: זרעים וטהרות. החיד"א כותב עליו שהשאיר גם הגהות לנוסח המקרא, בשם 'דברי אמת', אולם אלה לא נדפסו.

תמונת מצבתו [המחודשת] בבית הקברות העתיק בחברון, להגדלה לחץ על התמונה


 


ביקור מיוחד בקרית ארבע – חברון


בבית העלמין העתיק של חברון, שם טמונים גדולי עולם וביניהם בעל ראשית חכמה ובעל ה"מלאכת שלמה" רבי שלמה עדני זצוק"ל, מקום שרבים לא זוכים להגיע לשם. נערך ביקור מיוחד ונדיר בשבוע פרשת חיי שרה תשס"ז, ע"י הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א וקבוצת פעילים. ההתרגשות וההתפעלות הייתה כשהתפללו על קברות הצדיקים ובפרט שהרב נשא תפילה מיוחדת להצלחת עם ישראל ולהצלחת כל מי שהיה נוכח במקום. יישר כח לידידנו ה"ה יוסי עורקבי הי"ו מפקד מערת המכפלה, שטרח וסייע רבות לבטחון וליווי נסיעת המשתתפים.תפילה על קברו של רבי שלמה עדני, תנצב"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0