r קריאות התורה וההפטריות - נוסח תימן

קריאות התורה וההפטריות

23 ינואר

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א


קריאת התורה וההפטרה לשחרית כיפורקריאת התורה וההפטרה למנחת כיפור


0