r רבי צמח קאדי יצחק הלוי זצ"ל - נוסח תימן

רבי צמח קאדי יצחק הלוי זצ"ל

23 ינואר

מכתבי תנחומים מאת הרבנים הגאונים שליט"א:

לחץ כאן  לחץ כאן   לחץ כאן   לחץ כאן   לחץ כאן


זכה להקים בית ספר לבנות יהודיות בתימן.


רב פעלים ומזכי הרבים בשנים האחרונות בקרב יהודים בתימן. 


וכן בנה בתימן מקווה טהרה.


הקים תלמוד תורה עבור ילדי היהודים שם.


וכמו כן גם הצליח להוציא כמה יהודים מתימן ולהביאם לארה"ב.


יצויין שהיו לו קשרים בדרגים גבוהים ביותר של השלטונות בתימן.


הוציא לאור ספר "עדות ביהוסף" על מקרא הקודש חיבורו של אביו זצ"ל


חיבר ספר "האתרוג" העוסק בסוגיית האתרוג הכשר האמיתי שמקורו בתימן

רבי צמח זצ"ל על ילדי התלמוד תורה שהקים בתימן

ר' צמח קאדי יצחק הלוי זצ"ל


מאת : ד"ר מוטי גולן


 


חודשיים מלאו מאז נסתלק אל גנזי מרומים אחד מן האישים הבולטים והמיוחדים בתולדותיה של עדתנו, עדת יהדות תימן המעתירה והמעטירה, הלוא הוא ר' צמח קאדי בן מארי יוסף יצחק הלוי זצ"ל. עדיין רב הנסתר על הגלוי במפעלות חייו של איש צדיק זה. אבל, כל מי שהכירו, מקרוב ומרחוק מעיד עליו שהיה דמות מופת ומודל לחיקוי. אשריו ואשרי חלקו. כמו למשל: ר' צמח זצ"ל היה ידוע בקנאותו הגדולה לכל הקשור למסורת יהודי תימן ובעיקר נתפרסם שמו כעוזר ותומך (גלוי ונסתר) לשארית הפליטה הנמצאת והנאנקת תחת עול השלטון והשנאה בארץ תימן. ר' צמח זצ"ל נפטר בארה"ב, מקום מגוריו בעשרות השנים האחרונות ומשם יכל לפעול כמעט ללא הגבלה ברחבי העולם היהודי לתפוצותיו ובמיוחד לאחינו בני עדת יהודי תימן. ר' צמח זצ"ל נטמן בבית העלמין "שומרי הדת" שע"י העיר ניו-יורק. מכתבי תנחומים רבים מכל קצווי העולם הגיעו לבית המשפחה ואף רבנים חשובים בקהילת יהודי תימן הביעו ושלחו את תנחומיהם.


 


חובה נעימה היא לנו לציין בראש כל חוצות שאתר "נוסח תימן", אתרם העיקרי של עדת יהודי תימן בעולם כולו הקדיש לעילוי נשמתו הטהורה והקדושה של ר' צמח זצ"ל מדור מיוחד ובו נשתלבו מכתבי תנחומים רבים, כמו גם, דעות ומאמרים בשבחו של האיש אשר כונה "הצדיק התימני באמריקה", כמו למשל הכתבה המוגשת בזאת: ר' צמח זצ"ל היה איש רב פעלים וממזכי הרבים בשנים האחרונות בקרה יהודי תימן. הוא זכה להקים בית ספר לבנות יהודיות בתימן, בנה שם מקווה טהרה. כמו כן, הקים תלמוד תורה עבור ילדי היהודים שם, ואף בסכנת נפשות ממש גם הצליח להוציא מספר יהודים לא מבוטל מתימן ולהביאם לארה"ב עקב קשרים בדרגים גבוהים ביותר שהיו לו עם שלטונות תימן. ר' צמח זצ"ל היה איש ספר והוציא לאור את ספרו של אביו זצ"ל "עדות ביהוסף" ואת ספר "האתרוג", ספר העוסק בסוגיית האתרוג הכשר האמיתי אשר מקורו בתימן.


 


מיד לאחר היוודע דבר מותו וקריאת הסיפורת על הצדיק הלזה פעלתי בשני מישורים. המישור הראשון – פרסמתי תגובה באתר "נוסח תימן" בזו הכותרת: "צמח קאדי" עולה ושווה "צדיק מאח" כשהמשכה של תגובתי הקצרה הייתה כהאיי לישנא: את ר' צמח קאדי זצ"ל מעולם לא ראיתי והכרתי. ברם, את שמע פעולותיו ומעשי חסדיו ההירואיים שמע שמעתי.  כואב אנכי ודואב על פטירתו ומותו של איש מיוחד, צדיק, חסיד וישר זה, אשר כל מה שעשה היה מעומקא דליבא ולשם שמיים שלא "על מנת לקבל פרס".
בכותרת ההודעה הלזו ציינתי כבר שבשמו ותוארו רמוז עניין מהותו והוויתו הרוחנית, כמו גם הפיזית. קרי: "צמח קאדי" היה "צדיק מאח(יו)", היה צדיק מכלל אחיו יוצאי עדת יהדות תימן המעטירה והמעתירה. וכל זאת, למען אחיו (יהודי תימן) אשר עדיין נמצאים בארץ הניכר והמתנכרה ובמצב דווי וקשה מנשוא. יהי זכרו מבורך לעד. אנו מחוייבים לכבדו בזיכרון מעשיו בכך שנלך בדרכיו בבחינת: "והחי – ייתן אל ליבו".
הכותב בצער וביגון, הצב"י מוטי גולן, פ"ת.


 


והמישור השני – פניתי טלפונית אל ידידי ומכרי מר דוד שטיינברג הי"ו המתגורר בשכונת "הר נוף", עיה"ק ירושלים תובב"א ובקשתי ממנו להקדיש מזמנו הפרטי ולשרטט בעבור עם ישראל כולו קווים לדמותו האצילית והנאצלת של ר' צמח זצ"ל. זאת מתוך ומתוקף היכרותו עימו במהלך השנים האחרונות בגלל היותו עורך ומוציא לאור של ספרי המנוח הצדיק זיע"א.


להלן, הסיכום "ככתבו וכלשונו" –


 


לזכרו של מארי צמח יצחק הלוי (קאדי) נ"ע


 


לראשונה פגשתי את מארי צמח נ"ע בדירתו הירושלמית בשכונת קריית משה בקיץ תשס"ג. אני, עורך ומוציא לאור במקצועי, אשכנזי המגדיר עצמו: אוהב את תרבות יהדות תימן, כמו גם את המסורת הנפלאה של עידה חשובה זו, נעניתי למודעה פשוטה שציינה "דרוש עוזר ומתרגם". כך זימן לי הקב"ה זכות נדירה להיות לעזר וסמך לאיש קשיש ורב פעלים זה אשר חזונו כבש אותי בסערה.


 


מראשית דבריו הבנתי מיד שמדובר באיש חסר פניות של תועלת ובצע אישי. יהודי יחיד במינו זה שמעטים נשתמרו בדורנו כמוהו, לא חסך שום מאמץ למען הנחלת המסורת והמורשת של יהדות תימן, אותה ספג מלוא חפניו בילדותו בצנעא הבירה. כל רצונותיו ותכניותיו היו למען קידומה והנחלתה של מורשת זו עתיקת יומין זו. הוא פתח את שיחת היכרותו עימי בהסבר ההגייה התימנית הקדומה והעמיד אותי על שיבושי ביטוי האותיות הנפוצים בדיבור העברי כיום. הייתי המום מגודל שחיקת לשון הקודש שגרמה לעמנו הגלות הארוכה, ומאידך, מבהירות ודיוק הגרסה הקדומה המקורית שנשתמרה בפיו של יהודי מיוחד זה. מארי צמח נ"ע הקפיד על ברירות וצחות הגייתו: לכל אות ונקודה בשפתינו העתיקה יש צליל משלה אותו היטיב לבטא על בוריו.


 


כשנודע לו שאני עורך ומו"ל, סיפר לי שבדעתו להוציא לאור שני ספרים – "עדות ביהוסף" שנכתב בידי אביו המנוח אותו כיבד בצורה מופלאה, וספרו שלו "האתרוג שעליו דיברה התורה" המוכיח כי האתרוג התימני הינו פרי ההדר המקורי העונה לכל דרישות וסימני הכשרות בלא ספק ופקפוק. עם הזמן שיתף אותי בעוד מפעלים אשר יזם ותכנן לשם האדרת מורשת יהדות תימן. לפלא היה זה בעיניי, כיצד איש בגיל כזה, שנדמה היה כי טבעי הוא שידאג לרווחתו האישית בעת זקנה מוכן להוציא סכומים וכוחות גוף ונפש כאלה למען בני עדתו.


 


אולם עד מהרה התברר לי כי מקור נאמנות ומסירות זו טמון עמוק בערכים המושרשים במשפחתו. יחוסו של מארי צמח קשור לשושלת מעטירה של גאונים ומנהיגי העדה אשר דרכם היה למסור נפשם למען קהל ישראל. ראשיתה של שושלת מפוארה זו הייתה לפני יותר מ-300 שנה כאשר הרב ששון הלוי, בנו של ראש גולת בבל דאז ותלמיד חכם מבריק, עזב את ארצו ויצא לדרך ארוכה כדי להגיע לצנעא שבתימן, כשכל חפצו היה למצוא קהילה השומרת על מנהגי ישראל המקוריים עוד מקדמא דנא. המקובל האדיר מארי שלום מנצורה, הסבא רבא, ראש יהדות תימן לפני כ-160 שנה, תלמיד חכם גדול המלומד בניסים היה לאימת השליטים העריצים ששאפו לדיכוי וניצול מחפיר של הקהילה היהודית. על ברכיו התחנכו שני נכדיו: מארי יחיא יצחק הלוי ואחיו מארי יוסף יצחק הלוי, שזכה לכינוי "קאדי" – "הדיין". מקור הכינוי היה חוש הצדק המפותח שלו, אשר בזכותו נהגו לפנות אליו לא רק יהודים, אלא אפילו מוסלמים רבים כדי שישפוט ביניהם. הם נמנעו מלפנות לבתי הדין ה"שרעיים" שלהם מפאת חוסר צדק וחוסר יושר, בורות ושוחד שהיו נהוגים שם.


 


לימים הפך מארי יחיא לראש יהדות תימן ומשנה למלך, והיה למנהיגה הבולט ביותר של העדה בתקופתו. אחיו, מארי יוסף, היה לשותפו ועוזרו, בבחינת "יששכר וזבולון". יחדיו, זכו שני האחים הקדושים לתקן עוולות ואפליות משכבר הימים, ואף לקבוע תקנות רבות וחשובות לסידור חיי הרוח והגשם של הקהילה תוך מסירות נפש ואבדן ממון, ואף מידי פעם, תוך סיכון חיים ממש. ר' צמח נ"ע, בן זקוניו של מארי יוסף יצחק הלוי נולד בצנעא הבירה בשנים שהיו בהם מבחנים ותהפוכות קשות למשפחה, כמו גם עדה כולה. לימים, החליט מארי יוסף להימלט עם בני משפחתו מתימן ולעלות לארץ ישראל, תוך סיכון עצמי כבד. חכמתו ומסירות נפשו עמדה לו בסייעתא דשמיא, ובשנת תרצ"ב (1932) הגיעו בני המשפחה בשלום לתל-אביב, והבן הקטן, צמח, צמח בכללם.


 


ילדות לא קלה עברה עליו בתל-אביב של שנות השלושים. אביו הרב הגאון כיהן כרב שכונת נורדיה בתל-אביב, עת דודו הגדול מארי יחיא יצחק הלוי נותר על משמרתו בצנעא. לימודים בבית הספר בצל קשיי הפרנסה, חברות כנער בארגון האצ"ל ועם קום המדינה שירות כמפקד בצבא הגנה לישראל (=צ.ה.ל.)  בשנותיו הראשונות, בנו את זהותו כישראלי. מאז נעוריו היה מורגל משך שנים בעמל כפיים מפרך, ותמיד הצטיין ביוזמה בלתי נלאית האופיינית לאישיות בלתי-שגרתית, המעוררת רצון להיות יותר טוב, להשיג יותר במקום שאחרים "הולכים בתלם". לאחר מכן, בשנות עבודתו הארוכות בארצות הברית, מעולם לא שכח את מקורותיו, וחשקו הגדול היה לשוב ולסייע לקהילה היהודית בתימן שנותרה מסוגרת ומבודדת משאר העולם היהודי שנים רבות.


 


גיליון קצר זה לא יספיק להכיל את כל הקורות וההרפתקאות של איש מופלא זה שהניח טובותיו האישיות מאחור, וחתר שנים רבות לחידוש קשרים עם קהילות מרוחקות, התמיד בניסיון עיקש לשחזר קורות היסטוריים, על אף מיעוט המקורות והממצאים. כאשר עלה בידו לבסוף ליצור קשרים ראשוניים עם שלטונות תימן, סיכן עצמו בגיל לא צעיר כשהגיע פעם אחר פעם עם דרכון אמריקני לתימן לאתר שם קהילות יהודיות שנותרו שם כאיים בים של סביבה מוסלמית. בכל צעד ושאל עמדו בדרכו בעלי אינטרסים עוינים שפעילותו נטולת הבצע הפריעה לתכניותיהם. הוא בנה על חשבונו מקווה טהרה בעיר ריידה, פעל להקים מחדש מוסדות חינוך יהודי, ארגן בחשאי הוצאת מספר יהודים לא מבוטל לארה"ב. באישור הממשל המקומי, מארי צמח נ"ע בנה על חשבונו מצבה מפוארת בציון קברו של המשורר מארי שלום שבזי בעיר תעיז, אשר נופצה לדאבונו ולדאבוננו, על ידי קנאים מוסלמים. לכל אורך דרכו ליוו אותו מכשולים, התנכלויות ועלילות שווא, מאמרי שטנה בעיתונות הערבית, שהגיעו עד ניסיון לרצחו נפש. כך בכל יוזמותיו ומשימותיו. ופעמים, ברגע של אמת, אף מצא עצמו בבחינת "ויותר יעקב לבדו"…


 


מבחן האמונה האמיתית הוא במעשה. האיש הזיל מהונו ומאונו במשך שנים ארוכות, עם העקשנות התימנית השורשית הידועה שלו ולא נשבר לנוכח הקשיים וההתנכלויות. ללא לאות קשר קשרים עם שלטונות, שרי ממשלת תימן ושייח'ים מקומיים, נציגים ושגרירים מהמערב. מארי צמח נ"ע הציג תדיר גלרי-ה מפוארת של תמונות עם כל האישים איתם היה בקשר על מנת להיטיב עם שרידי קהילות יהדות תימן אשר רובם, בעזרת האל, זכו ברבות הימים לצאת משם בשלום. מאיפה היה לאיש מופלא זה הכח והזמן לכל אלה?! אני, שהייתי צעיר ממנו לימים, לא מצאתי בעצמי עוז ויכולת כזו.


 


חבל על דאבדין!. חסרים לנו, בני הדור הזה, אנשים כאלה שמוכנים לרתום עצמם לעגלה עמוסה בפעילות ומאבקים למען הכלל. אנו הורגלנו שאיש יעשה לביתו, ולצרכי הכלל ידאגו מושלים ופוליטיקאים. ראיתי בני עליה והם מעטים. נחסר מאיתנו יהודי יקר שהיה איכפת לו, שהיה מוכן לשאת על גבו מטען יקר שנצבר משך אלפי שנים. מי ייתן לנו בעלי חזון כמותו! דויד שטיינברג, הר-נוף, ירושלים.


תנצב"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0