r ריחאן - נוסח תימן
23 ינואר

תיאורו


 


צמח הריאחן עליו קטנים כגודל ציפורן, עגולים ויפים, ריחו חזק וצורתו נאה. גם הוא עושה שיבולים כשהבשיל, ונעשים לו זרעים שאפשר לזרוע ממנו צמח אחר. הריחאן הוא צמח חד-שנתי שעשוי להתנשא לגובה של מטר.מקור הצמח הוא מהודו. את הצמח הזה ניתן גם להשתלה בהברכה או בגידול הצמח בבית, בכלי עם מים, עד שיהיו בו שורשים ושותלים אותו. הוא גדל במהירות,  ורק צריך מים ועיבוד וקצת זבל. צמח זה של הריחאן גדל בכל מקום בעולם.שימושו


 


הריחאן חביב על יהודי תימן מאוד. משמש לבשמים ולנוי, ובעיקר משתמשים בו לרוב בחתונות ובכל מיני שמחות מילה וחגים. בו ברכו ברכת הבשמים בהבדלה. והוא מתלווה אליהם בבתי כנסיות בערבי שבתות וימים טובים ובצומות. וכן בשמחות כגון: ברית מילה, בשמחת חתן וכלה חינה וחתונות, פדיון הבן, בבית אבלים. ביום כיפור משמש להרחה כי יש בזה הנאה מיוחדת להשיב הנפש, וריח הבשמים וריח הקדושה ביום קדוש כזה, מורגש בבאי בתי הכנסיות.


 


ברכתו להרחה


 

 


גזע עץ הריחאן


 


 


 עץ ריחאן יבש


בשמים הידועים אצלינו בשם "רַיְחַאן" (ויש קורין להן "שֻׁקוּר") ברכתן עצי בשמים.


{כן פסקו חכמי תימן ראשונים ואחרונים, כגון בתכלאל כת"י עם פירושו של מהר"י ונה בהעתק זקיני מהריק"א, וגם בכת"י מהר"ח קורח בשם קדמונינו נע"ג, ועוד רבים, והעליתי דבריהם בתשובותי עולת יצחק חלק ב' סימן ע"ז ד"ה וכבר [ומה שציינתי שם שבהעתק הנז' יש בו שלושה שינויים, מצאתי כן אחר זמן גם בתכלאל ישן עם פירושו של מהרי"ו משנת ה'ת"י]. ואחר האריכות בבירור דין זה מכל הצדדים, העליתי שם בס"ד שכל מיני ריחאן התימני (והם יותר מעשרה מינים) אין ספק שברכתם עצי בשמים, כי יש להם כל סימני עץ, דהיינו:


·        שהקלח שלהם קשה


·        ומתקיים משנה לשנה


·        ומוציא עלין מעצו


וכן מנהגינו פשוט. ואינם דומים לשדאב (הנקרא בלשונות אחרים גם בשם "רודא" או "רוטא") שברכתו עשבי בשמים, כי עצו של השדאב חלש ואינו שווה לכלום, וגם מפני שהוא חלול כדרך מיני עשב וירק. ולכן מי שמברך על הריחאן עשבי, היא ברכה לבטלה וצריך למחות בידו.


אכן צריך לדעת שיש גם מין ריחאן בבלי (הנועד יותר למאכל מאשר לריח) וברכתו אינה אלא "עשבי" בשמים, כי אין בו הסימנים הנז'. ומי שאינו בקי להבחין ביניהן, ואי אפשר לו לברר, עדיף שיברך מיני בשמים, לצאת מן הספק}.


(מתוך ספר ש"ע המקוצר או"ח סימן מ"ד סעיף ז' הערה י"ד)


 


סגולות רפואיות


 


מרגיע את העצבים, מחדד השכל, וגורם הנאה מיוחדת לאוכלו חי בלתי מבושל. יעיל להוריד את החום, תרופה טובה לשיעול, מגרה את השתן, מרענן את הגוף ושותים מזה כמו תה כמה כוסות ליום, זה טוב מאוד, בדוק ומנוסה. הוא טוב לרפא כאבי הבטן. לוקחים מים רתוחים ושמים בו כמה עלים, או מרתיחים כמה עלים ושותים מהם תה לפי הצורך ומיד יתרפאו הכאבים.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0