r ר' דוד שער ז"ל - נוסח תימן

ר' דוד שער ז"ל

23 ינואר

"זכור ה' לדוד את כל עונותו"


 


שנה לפטירתו של ר' דוד שער ז"ל


 


קוים לדמותו 


שנה חלפה מאז נסתלק  מאיתנו  חברנו  דוד שער ז"ל  .


שנה- כיום  אתמול כי  עבר . וככל שהימים נוקפים רואים אנו את החלל הגדול אשר הותיר אחריו במותו. אולי רק עתה יכולים אנו לחוש את גודל האבידה ולהעריך את עומק אישיותו של האיש אשר היה לנו כאח, משחר ילדותנו ועד יומו האחרון.


האיש אשר היה חלק מאיתנו כחבר, כבן השכונה וכמתפלל בבית הכנסת.


למעלה מששה עשורים היה דוד חלק אינטגראלי מאתנו , מנוף השכונה ואנשיה.


 


דוד נולד בשכונת יצחק בחדרה להוריו הרה"ג סעדיה שער זצ"ל וחביבה שער ז"ל , בבית שכולו רווי תורה, עבודה, דרך ארץ ואהבת הבריות. בית אשר היה מוקד עליה לרגל של תלמידי חכמים.


את אשר ספג ולמד בבית הוריו יישם בפועל לאורך כל שנות חייו במסגרות השונות אשר חי ופעל בהן.


הוא היה בעל תכונות תרומיות יוצאות דופן אשר הפכוהו לאהוב הבריות .


היה בו שילוב של מעלות מגוונות אשר ייחדו אותו בנוף האנושי הסובב אותו.


 


בהשקפתו – היה ציוני דתי לאומי אשר שילב אהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל כמקשה אחת וכחטיבה אחת בלתי ניתנות להפרדה.


 


במקצועו – היה איש חינוך בכל נימי נפשו אשר חינך את תלמידיו הרבים לערכים של אהבת העם והארץ, אהבת מורשת ישראל ונושאי דגלה.


 


באורח חייו – היה בן תורה , בעל ידע רב, בר אוריין מלא וגדוש בעל יכולת קליטה בלתי נדלית.


הוא היה אוטודידקט אשר  למד בעצמו  בכל תחומי ספרות  הקודש העניפה  , והיה לו הכישרון להעביר  לאחרים ברהיטות משנה סדורה, דבר דבור על אופניו, ברמה שווה לכל שומע.


 


היתה בו ענווה שלעיתים גימדה את שיעור קומתו  האמיתי . היתה בו יראת שמים שלא רבים זכו לה.היתה בו אהבת הבריות טהורה ובלתי מותנית , אהבת ישראל אמיתית , לימוד זכות על כל אדם כדרך חיים ולא בבחינת מצוות אנשים מלומדה.


יושרו היה לשם דבר, תוכו  היה כברו, פיו ולבו  היו שווים.


 


שנים רבות היה מדוכא בייסורים ובמכאובים קשים מנשוא, אך הם לא מנעו ממנו מלעסוק בתורה עד יומו האחרון.  הוא הלך לעולמו והוא בן  61  שנים בלבד כשלמראשותיו טלית ותפילין חומש וסידור שהיו תמצית עולמו. דמות מופת שחסרונה יורגש בקרבנו שנים רבות.


אוהב אלהים ואדם. אחד  מענווי   ארץ מאנשי  האמונה  ותמימי דרך.


 


זכרו ינון בקרבנו לעד.  תנצב"ה


 


                                                                                                                עו"ד נחמיה להב


                                                                                                           ראש עיריית  חדרה לשעבר


0