r

שיעורים בהלכות פורים

10 מרץ


מאת הרה"ג אלמוג שלמה אכלופי שליט"א
מתוך קלטת הוראת שע"ה שיצא בשנת התשס"ד. בשילוב סיפורים מחכמי תימן זצ"ל.
שיעור ראשון – סימן קכ"א הלכות סדר ארבע פרשיות, סימן קכ"ב תענית אסתר ומקרא מגילה עד סעיף ל"א
שיעור שני – סימן קכ"ב סעיף ל"א, סימן קכ"ג הלכות משלוח מנות איש לרעהו,ומתנות לאביונים, וסעוֹדת פורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0