r

שירת הים בנעימה תימנית נדירה ונשכחת

23 ינואר

לכבוד הילולת הרששב"ז  זלה"ה והרש"ש זלה"ה ולכבוד שבת שירה פרשת "בשלח" לפניכם הקלטה שערכתי של שירת הים בנעימה תימנית-שרעבית  לעילוי נשמת סבי הרב אברהם שלמה שרעבי זצ"ל. אמיר שרעבי

לצפייה לחץ כאן

הערה: כידוע, במערב ובדרום תימן בניגוד למרכז ולצפון, ברובם, לא נהגו לקרא את שני הפסוקים של ויושע ה' בנעימת טעם עליון בנוסף, אציין שעד כמה שזכור לי בכמה מבתי הכנסת של יוצאי שרעב הותיקים אבות אבותינו היו מבדילים בין ניגון שירת הים לניגון של עשרת הדברות שמזכיר במקצת את ניגון ההפטרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0