r שיר השירים בצוותא - נוסח תימן

שיר השירים בצוותא

23 ינוארלחץ כאן
ערב שבת פרשת שמיני התשס"ט
עם זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א.
יש לציין שבשבת זו, היו כמעט כל בחורי הישיבות שמונה כ-150 בחורים ועוד כ-30 אברכים מבני הקהילה והארגון .
אשרי עין ראתה כל אלה! לראות את יהדות תימן חוזרת בהתגלמותה מלבישה עור וגידים ממש כלפני 60 שנה.


מכתב מארגון עץ חיים עטרת יחיא בראשות מארי חננאל שררה שליט"א

ידוע ומפורסם לכל הרבים, שהשבט ויהדות תימן שימרה מסורת קדומה מדורי דורות


לאבותיהם ואבות אבותינו מזמן בית ראשון. מימי עזרא, כידוע שביקש מהם לעלות ולא רצו


כי ידעו שלא הגיע הזמן והלכו לגלות לארץ התימן, איתם לקחו כל המנהגות והמסורות


כדי שלא תשכח התורה מפיהם ומפי כתבם והיו רגילים לעסוק בתורה לשמה. גם בעת עבודתם


"והם תוכו לרגליך ישאו מדברותיך" כעדות שמתאר ר' יעקב ספיר במסע שהלך אל התימן


וראה הלימוד וכל המחזה היו אנשים הפשוטים בעלי מקרא, בעלי משנה ובעלי מדרשות ועין יעקב


והתלמידי חכמים  אריות שבחבורה גמרנים בעלי שו"ע וטור וכל הפוסקים והכל בע"פ.


כיוון שהיה ליהדות תימן נתק עם המורשת מלפני 61 שנה שהגיעו לארץ ושמדו אותם ואת ילדיהם


ע"י רשעים זדים עוברי עבירה, הנה הגענו לדור האחרון קשה מכולן שהבן לא מכיר המסורות


והנכדים לא מכירים מהו יהדות ומהו מסורת וכדו', ולא יודעים מהי צורת היהודי האמיתי


וכן היהודיה הכשרה האמיתית, הצניעות.


והנה לפני כעשור שנים תפס עוז במותניו של מורנו הרב חננאל שרארה יצ'ו רב הקהילה


להקים קהילה תמנית  ייחודית שתחזיר הפאר של אבותינו הקדושים .


גם הלבוש של אבותינו כיוון ששמע מפי זקני וחכמי הדור הקודם שהלכו בפחי נפש מן העולם


ואמרו תאספו את היראים של יהדות תימן ותקימו איתם קהילה שתחזיר הפאר של אבותינו .


ובתחילה התחיל ע"י ארגון בחורי הישיבות שמנה כ- 10 בחורים ולאט לאט בכינוסים שהחברים


היו מתכנסים בכינוסים בסעודות שלישית ביחד, ומקבלים קבלות לעבודת ה' וכעבור שנה גדל


המספר ל- 50-60 בחורים.כיום האירגון מונה בלי עין רעה כ- 150 בחורים ממיטב הישיבות בארץ.


ישנם גם שבתות גדולות בבין הזמנים של פסח ומנ"א ושבת חנוכה וחוץ מזה שכל שבוע יש כינוסים


שבועיים בכל הארץ , ביום ראשון ברכסים כל הבחורים שלומדים באיזור מתכנסים ומדברים דברי חיזוק


ואמונה בדברי רבוה"ק זתל"א. מקבלים קבלות שבועיות, יום שני בבאר יעקב יום שלישי ב"ב


יום רביעי בי"ם ויום חמישי בק"ס ועוד היד נטויה .


לפני כארבע וחצי שנים כבר פרשה עור וגידים הקהילה הקדושה שזה עיקר השאיפה של המורי


ועברו 5 משפחות ולאט לאט פתחנו כולל שלומדים שם הוראה וסיימו הלכות מליחה בשר וחלב


וכעת נמצאים בהלכות תערובות לקראת הסוף .


עברנו קשיים עצומים במשך השנים הללו כיום מונה הקהילה כ- 10 אברכים ובעוד שבועיים


מצטרפת עוד משפחה ב"ה ולאחר ת"ב תצטרף עוד משפחה לקהילה , אבל עד היום


המורי יוצא לחו"ל לאסיפת כספים מבני חו"ל וכיום המצב השורר בעולם בכלל ומצב הכלכלי


בארצנו החלטנו שהמורי לא יצא לחו"ל וישאיר את הקהילה בלי רב ובלי מורה דרך


וגם שלא יעזוב את בני משפחתו לעיתים רחוקות על כן אחיי ורעיי הרואים את הדברים


הללו שיוצאים מקרב ליבנו מבקשים את עזרתכם לטובתכם ובשבילכם למענכם ולמען


הסבא שלכם שיהא מי שמסוגל , עד שיש אנשים שמסוגלים ללכת באורחות הסבא שלכם כמו שצריך


אתם לא צריכים לעזור להם ולא מצווה אלא חובה, כי זה הצ'אנס האחרון ליהדות תימן המפוארה.


ואל תשכחו שבעזרתכם אתם עוזרים לסבא שלכם ולמען עתיד ילדכם .


ישנה אפשרות לפרנס יומי , חודשי, או להחזקת אברך או מורי .


לתרומות אפשרות ב:


א.       הוראת קבע.


ב.       הפקדה לחשבון בנק הדואר מס'  4878798


ג.        שליחת שיק או תגובות לכתובת רח' יששכר 42 גדרה עבור מוסדות עץ חיים עטרת יחיא.


ד.       לפרטים נוספים  ניתן לחייג לאיש קשר ר' נתנאל חג'בי 0527674488


ה.      ישנה אפשרות של אירוח שבת וחג כמסורת תימן המעטירה


לפרטים ר' יאיר שרעבי יצ'ו 0527601431

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0