r

שיר על כנפי הנשרים

23 ינואר


להאזנה בחלון נפרד לחץ כאןעת שערי רחמים להפתח


אוי… מה… מה… אוי…


בשיירות עלינו לארץ ישראל


מדבריות חצינו במצוות האל


את הרכוש עזבנו בארץ נכריה וכך לאט פסענו לקראת הגאולה.


בישראל קרא דבר איום, ילדינו נעלמו, זה לא חלום,


כציפורים פרשו כנף ועפו, איש לא ידע, ולא יבין, אנא הלכו


ואני שואל היכן הם הילדים, שהגיעו ארצה על כנפי הנשרים


צר לי לאם תבכה ותתייפח, כי הלב כואב ולא שוכח


ואני עוד שואל היכן הם הילדים שהגיעו ארצה על כנפי הנשרים


צר לי לאם תבכה ותתייפח, כי הלב כואב ולא שוכח


אוי… מה… מה… אוי…


את אחי אנכי מבקש, בת עמי מה גדול סבלך הוי זעקי,


עוללים שלא שלא חטאו לאלד'ים, ועין במר בוכה ומבקשת רחמים,


אבא רחמן חוס על בניך, אל תתן לחרפה נחלתך, קבץ העקודים מכל המקומות ויישר דרכנו והשב לבבות


ואני שואל היכן הם הילדים, שהגיעו ארצה על כנפי הנשרים


צר לי לאם תבכה ותתייפח, כי הלב כואב ולא שוכח


ואני עוד שואל היכן הם הילדים שהגיעו ארצה על כנפי הנשרים


צר לי לאם תבכה ותתייפח, כי הלב כואב ולא שוכח


אוי… מה… מה… כי הלב כואב ולא שוכח


ינון ואליה אני שולח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0