r שמלה (טלית) - נוסח תימן

שמלה (טלית)

23 ינואר

ישנם אנשים המנסים לטעון שיהודי תימן לא נהגו ללבוש טלית קטן. אנשים אלו צודקים אך אינם יודעים שאבותינו לא נהגו ללבוש טלית קטן מפני שלבשו טלית גדול במשך כל היום שהייתה מונחת על כתיפם השמאלית והציציות היו משתלשלות מקדימה ככתוב: "וראיתם אותו" (דברים ט"ו, ל"ט) עדות למנהג קדמון זה אנו מוצאים בגמרא במסכת שבת (קמ"ז ע"א) "היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו".


הטלית היית נקראת בפי אבותינו "שמלה" והייתה כולה שחורה עשויה מצמר כבשים, ליהודי התימני היו שני סוגי טליתות, אחת לשבת ואחת ליום חול, וההבדל ביניהן הוא שהטלית של השבת הייתה באריגה עדינה ושל היום חול הייתה באריגה יותר גסה.


בעשרות השנים האחרונות של הגולה, חדרו אף לתימן סוחרי הטליתות והפיצו בתימן את סחורתם, ואבותינו שהיו קונים מהם, החליפו את ציציותיהן כמנהגם ואף הוסיפו שזירה בקצוות הטלית (הידב), כך נוצרה הטלית אותה אנו מכירים היום.


מסקנה: אבותינו יהודי תימן נהגו ללבוש טלית במשך כל שעות היום, ועל כן חייב כל אדם ללבוש טלית, ועיין בספרי הפוסקים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0