r

שער דוד המלך

23 ינואר

רחוב החרוב 3 נתניה


זמני תפילות: שחרית יום חול: 05:30. מנחה יום חול: 10 דקות לפני שקיעה. ערבית יום חול:לאחר מנחה. ערבית שבת: בכניסת השבת. שחרית שבת: 7:00. מנחה שבת בקיץ: 13:30. מנחה שבת חורף: 12:30. ערבית מוצ"ש: 10 דקות לפני צאת השבת.


שיעורי תורה: יום א': גמרא, בשעה 18:00 יום ג': תלמוד, בשעה 18:00 יום ג': שיעור נשים בשעה 19:00 יום ד': תלמוד, בשעה 18:00 שבת: תלמוד בשעה 11:45 שבת: הלכות מיד לאחר מנחה שבת: לימוד עין יעקב בשעה 15:00

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0