r

תורה ומוסר

23 ינואר • נר ה' נשמת אדם, יש האומרים: הנה כמה גדול החושך שבאדם, שיש צורך בנר ה' להאיר אותו, אבל אנו אומרים: ראה גודל גדלותו של האדם, שנר ה' מאיר בו.


 • "לא יהיה בך אל זר – זה יצר הרע", הוה אומר: שכל האדם גדול ומחוסן כל-כך מסטיה וחטא, הודות הצלם אלוהים שבו, שיש צורך שהמטעה אותו, יהא כוחותיו בבחינת אל!


 • שלשה הם המביאים למוסר: בקשת האמת באמת, הכרת עצמו, וחוש השמיעה – רצון לשמוע מוסר.


 • במוסר שני ענינים: בלימוד שטתי – מקבלים ידיעה, בהקשבה רצינית – רוכשים הבנה, אם שני אלה לא תעשה – תשאר בחיים תועה


 • חכמת המוסר נסתרת מהאדם, וקשה להשיגה יותר מכל חלקי התורה – לפני ידיעתה, ומתקבלת ומובנת בפשטות – מגודל אמיתותה – לאחר ידיעתה.


 • חכמת המוסר כפעולת המיקרוסקוף: לראות את האור הגדול הזורח, בוקע ועולה מדברי חז"ל.


 • הלומד מוסר בהכנה שיטחית – ישתומם: כדברים פשוטים אולי יחשבם. אך גנזי חכמה מתגלים למתבוננים, ומאירים כאור הקשת לנכונים.


 • נכון, לימוד המוסר כאילו יגון ותוגה – בראשיתו, אבל שמחת הנפש ונעימות החיים – באחריתו.


 • להתהפך מ"רע" ל"טוב" בלי מוסר – כראיה בלי עינים וכשמיעה בלי אוזנים.


 • הצעד הראשון במוסר: חיפוש חסרונותיו ובקרת בהטובים שבמעשיו.


 • מוסר מכניס סדר ובהירות באוצרות הרוחניים, ומוסר – גם בבכיה ובדמעות מגלה פגמים.


 • ההפך ממוסר מהו? – מצות אנשים מלומדה.


 • מה היא היראה ואיך קנייתה? – אחת היא: התרוממות מהשיגרה ולהתבונן בדברים הידועים לכל.


 • המפתח לשערי תורה – יראת שמים. והמפתח ליראת שמים – לימוד המוסר בהתפעלות הנפש.


 • לימוד המוסר זה לא מעלה, חסידות, או דרגה, ואין בזה מקום לגאוה, אבל הוא הכרחי לטהר נפש איש חולה, המבקש לחסרונותיו תרופה.


 • לימוד המוסר הוא עץ חיים המחיה ומציל את האדם לבל יתנוון ויטבע בים ההרגלים.


 • לימוד המוסר בהתפעלות פורץ את אטמי הלב ומחסומיו, ואור השכל חודר ומתפשט בהאדם ובמחבואיו.


 • הכל מחויבים בלימוד המוסר: מהרב היושב על כסא משפט עד הפועל אשר אחרי הריחיים.


 • אם על ידי לימוד המוסר שלא  האדם כל חייו, ימנע מחטא אחד מלשון הרע אחת – הכל כדאי.


 • העליה במעלות רוחניות – קשה, והירידה- קלה.


 • כמו הקשר בחוט, מחזיק את הפנינים, כן בתורה ובחכמה עירבבת יראת שמים – יתקיימו, לא יאבדו ולך יהיו קנויים.


 • "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע". התנא מלמדנו יסוד גדול בלימוד התורה, שצריך להיות בהבנה עמוקה ובבהירות יתירה,, שיוכל להסביר גם לאחרים, ואם קשה לו להבהיר לזולת הסברה – ז. א. שגם לו חסר ההבנה.


 • המתנגד ללימוד התורה – הוא היצר הרע, אף על פי כן, יש והוא המעורר "שקידה", ללמוד גמרא דוקא בחצי השעה הקבועה למוסר – כנראה שכדאי לו "העיסקה" הזאת…


 • מה הכי יקר לאדם? – החיים. עלינו אם כן, למלא תוכן חיינו ולרוממו בהכי חשוב- תורה ומוסר.


 • יש כותבים שמצוה ללמוד בכל יום דף בספרי מוסר, ותלמידי רבי ישראל קבעו, ללמוד בכל יום חצי שעה מוסר- ואיכא בינייהו.


 • בקלם היו אומרים: החי חיים פשוטים- נשאר פשוט _אז מען לעבט פשוט – בלייכט מען פשוט..)


 • מי שלמד מוסר ואין לו רצון לחזור וללמוד – סימן שלא למד.


 • מי שלמד פעם מוסר כראוי – לא ישכח אותו רגע לעולם.


 • כל ספרי המוסר מוכיחים לירא את ה', וספר "מסלת ישרים" מורה את הדרך איך לירא את השם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0