r תורה מונחת בקרן זוית - נוסח תימן

תורה מונחת בקרן זוית

23 ינואר

הנה ברחמי המקום על עמו ישראל אשר בתימן, לא השבית להם גואל, ובכל דור ודור העמיד להם חכמים וגאונים שהנהיגום עפ"י התורה והמצוה. מינייהו מלכי מינייהו אפרכי שתורתם סדורה על לשונם ויראתם קודמת לחכמתם, ובכל דור ודור חיברו חכמים אלו ספרים וקונטריסים רבים, בדקדוק או בשירה, בתכונה או ברפואה, ורשימות חיבוריהם כבר נתפרסמו בכמה ספרים.


אמנם לא זכינו שיגיעו לידינו כל החיבורים, אבל מעל שלש מאות מהם לפחות מצויים. והנה אם באנו לפרט טיב החיבורים, יקצר המצע מהשתרע ותקצר אוזן משמוע, וגם אין זה מכוונת מאמרנו, וכבר עמדו רבים וטובים ודברו בשבחם, אם בדיוק נוסחותיהם, ואם בשמרם מימרות חז"ל שאבדו מכלל ישראל ונשתמרו בכתביהם, ואם בעניינים בשונים שאין כאן המקום לבארם. וב"ה במשך השנים קמו חכמים וסופרים והוציאו לאור חלק מכתבי חכמי תימן איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, אבל עדיין הרבה חיבורים גדולים ויקרים גנוזים ומצפים לגואלים.


והנה לצערנו קם לו דור כאן בארה"ק שכמעט אינו מכיר מי היו חכמי הדורות שקדמוהו, וכ"ש שאינו יודע מחיבוריהם, זולת שנים שלשה גרגרים בראש אומ"ר, עד שכשתשאלם יאמרו לך שכמעט לא היו חכמים ולא נתחברו חיבורים בתימן זולת בארצות אשכנז וספרד, אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה. ומה גרם לכל זה. ראשית, חסרון הלימוד וההתעניינות בספרים העוסקים בחכמי תימן, או בספרי תורתם ממש. ויש שאינם יודעים כלל על מציאות הספרים בבחינת ושאינו יודע לשאל. והחמור מכל, שהדור הצעיר אינו רואה ואינו שומע את הבריות נושאים ונותנים בדברי חכמי תימן. למשל, כמה דרשנים מבני תימן שמעת שמפלפלים בדברי הרז"ה במדרש החפץ, או בדברי מהר"י אלצ'אהרי בצדה לדרך, או נותן טעם מספר פנים חדשות למהר"י גזפאן, או מטיף מוסר מתוך כתאב אלמראקי. וכמה שעורי תורה ראית שעוסקים ודנים בספר שושנת המלך למהר"ש חבשוש. וכמה פעמים פגשת בכניסתך לביהמ"ד מי שיושב ולומד בספר זבח פסח למהר"ש צאלח, או מעמיק באיזה חידוש או הגהה למה"ר צאלח ו' יחיא על שו"ע יו"ד. וכמה ראית מתפללים שאוחזין בידיהם תכלאל עץ חיים עם הפירוש של מהרי"ץ, ומשקיעים מעט מחשבה ללמוד מפירושיו היקרים. וכמה בני אדם נותנים 'קישור' בליל שבת מתוך ספר 'קיץ המזבח' למה"ר חיים כסאר ונהנה ממוסריו הטהורים. וא"כ מה  יעשה הבן ולא יחטא לחשוב שלא האירה תורה בארץ תימן, אחרי ראותו שאין מזכירין דבר מתורת חכמיהם לא בבית אביו ואל בביהכנ"ס ולא באירועים שונים? ומה פלא שמנהגי תימן ח"ו מטשטשים אם אין הדור הצעיר קורא ומעמיק בספרים העוסקים במנהגי תימן, כדי לידע מה הם ועל מה הטבעו.


וראה עוד דוגמא קטנה, שעד שזכינו לפני כמה שנים שיצא לאור כתב העת התורני 'אור ישראל' והיו מתפרסמים בו ד"ת משל חכמי תימן והודעות וחדשות על ספרים שונים, הנה נפסקה הדפסת החוברת מחסרון קוראים עד שנתקיים בה ציו"ן היא דורש אין לה. על זה ראוי לבכות על זה ראוי לקונן, על תורה טהורה של מאורות גדולים  המונחת לה בקרן זוית ואין לה עוסקין. ספרים ומאמרים יוצאים לאור וקוראים כמעט אין. ואף אם קונים מעט ספרים, מעיינים בהם מקופיא ומניחים אותם בספריה על הספרים הראשונים, וכאלו אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה.


על כן קורא אני בכל לב, קומו אחי קומו רעי, תנו עיניכם ביופי ספרי תימן, הגדילו ביתר שאת את העיסוק בהם, איש איש כפי יכלתו. אם בהפצתם ברחבי הארץ, ואם בעידוד, ואם בקניית ספרים והעמקת הלימוד בהם, ושעות רבות החולפות בשה"י פה"י ינוצלו לעסק תורה, ואז ברור שתורת חכמי תימן תגדל עשרת מונים, ותרבה הדעת ויתחדדן שמעתאתא זה יקשה וזה יתרץ זה יוסיף וזה יחלק, וכך יתרבו הסופרים והספרים, ויתחזקו גם מנהגי תימן, ויהיו שפתותיהם של חכמי תימן דובבות בקבר. והם ימליצו טוב על דורנו הזקוק לרחמי שמים, ואז יזרח אורה האמיתי של יהדות תימן, אמן.


 


ראה כאן רשימה של למעלה מ- 600 חיבורים שנתחברו בתימן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0