r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

תימני לספרדי

23 ינואר

שאלה:


לק"י.  ערב טוב הרב אפרתי


רציתי לשאול האם תמני צריך לשנות את ההגיה שלו בתפילה מתמנית לספרדית, כי ההגיה הספרדית יותר מדוייקת? ומה קורה בדין אם הציבור כולו מחליט לשנות לספרדית?


בברכה


תשובה:  


מאת: הרב ברוך אפרתי 
 
שלום


כך כתב הרב זצ"ל באורח משפט סימן טז- "אסור לשנות מנהג אבות, גם במבטא של תפילה וקריאת התורה. אבל אם רוב הציבור מסכים על איזה מבטא, אי אפשר להתקוטט עמם בעבור זה".


ובסימן אח"כ העלה שהמבטא התימני מדוייק יותר מהספרדי בהיגוי וחידוד התנועות והאותיות, ולכן ק"ו שאין לשנות מתמני לספרדי. ורוצה לומר שם בדעת חלק מהראשונים שאם שינה כך לא יוצא יד"ח גם בדיעבד משום שמשמיט בהגיתו החדשה עיצורים ואותיות שהיו מדוייקים יותר בהגייתו הישנה.


ולכן כל הגיה צריכה להישמר בענייני התפילה מדין שאל אביך ויגדך, "שאין הקבלה של המבטאים גרועה מכל הקבלות של ענייני הוראה".


כל טוב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0