r תנועת התשובה ביקנעם - נוסח תימן

תנועת התשובה ביקנעם

23 ינואר


ר' דניאל סרי הי"ו
תנועת התשובה ביקנעם החלה בשנת 1980 ע"י הרב עודד סירי יליד מושב אליקים ואחיו סגן ראש עיריית יקנעם ר' דניאל סירי.


עד לפני כן יקנעם הייתה שממה רוחנית ועולם הישיבות היה מוזר ובלתי מוכר לתושבים למעט מס' תלמידים בודדים מאוד שלמדו בישיבות.


יחד עם תנועת ערכים החלו האחים סירי להפריח את השממה הרוחנית ע"י רשימת משפחות חילוניות לסמינרים מטעם ערכים ובכל מחזור נרשמו מספר רב של משפחות.


לאור ההצלחה של התשובה הוחלט להקים עמותה לבעלי תשובה בשם "שובו אלי".


דניאל סירי, סגן ראש העיר.


 


לאחר שראינו שיש הרבה בעלי תשובה החליט הרב עודד להקים בית מדרש וגני ילדים לבוגרי הסמינרים.


כיום לאחר 27 שנים קהילת "שובו אלי" מונה כ-300 משפחות בעלי תשובה, 2 גני ילדים, 2 מעונות יום, 40 תלמידים בוגרי ישיבות וכ-80 תלמידים לומדים בישיבות ברחבי הארץ.


בעוד שנה נסיים בע"ה לבנות את בניין בית אלכסנדר ע"ש הרב אלכסנדר דומיניץ זצ"ל שתמך וסייע בהקמת הקהילה הדתית ובהקמת המרכז הרוחני ביקנעם.


הבניין הוא בן 3 קומות. קומה ראשונה אולם אירועים וכנסים, קומה שנייה ישיבה קטנה וקומה שלישית בית מדרש.


כאשר אולם אירועים ובית מדרש כבר בפעילות והישיבה הקטנה בע"ה בעוד שנה נסיים את הבניה ונתחיל בהרשמה לקראת פתיחת שנת הלימודים.


בית אלכסנדר משמש מרכז רוחני לכלל הציבור ביקנעם הכולל ילדים, נוער ומבוגרים. וישנם בעלי תשובה מהישובים הסמוכים ליקנעם שבאים ללמוד ולקבל סיוע בכל תחום שהוא מעמותת "שובו אלי". בית אלכסנדר ייתן מענה לכל שואל ודורש ויהיה בית חם לכל מי שנפשו חפצה לשמוע דבר השם.


 


              הרב עודד סירי  יו"ר עמותת "שובו אלי"            סירי דניאל סגן ראש עריית יקנעם

0