r תפארת ישראל - נוסח תימן

תפארת ישראל

23 ינואר

רח' ר' ישראל נאג'רה 37 גבעת שאול – ירושלים


נוסח התפילה – בלאדי
פתוח כל יום-
מנחה 20 דקות לפני השקיעה–ערבית סמוך
דף יומי בקיץ – שעה לפני מנחה – בחורף אחרי ערבית
שבתות – חגים – פתוח
שחרית שבת קיץ וחורף ב-  07:30
תהילים בשבת לבנים ובנות
גבאי בית הכנסת – יעקב עומיסי
טלפון נייד -0577-222797 – 0522-403660

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0