r תפארת שלום - נוסח תימן
23 ינואר

בנתניה ברחוב אחד העם
על שם הרש"ש בראשות הרב הגאון הרב שלום אביחי שליט"א מזה למעלה מעשרים שנה. בבית הכנסת יש גם תפילות שחרית כל השבוע.

0