r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

ברוך דיין האמת: רבי יוסף שמחי ז"ל

23 ינואר


רבי יוסף בן רבי דוד שמחי נפטר בשיבה טובה בגיל 88 בליל שושן פורים תש"ע, עלה לארץ הקודש בעליית הנוער ב-1938 בהיותו בגיל 16, נטמן בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים ביום שושן פורים.


היה קובע עתים לתורה בהתמדה עקבית, משכים ומעריב לבתי כנסיות, מוקיר רבנן ותלמידהון ובניהם הגאונים מארי יחיא אלשיך ומארי יוסף פתייחי זצ"ל, היה תקופה שזכה לשמש בקודש את הגאון מארי חיים כסאר זצ"ל.


ה"דיוק בזמנים" היה אצלו משהוא מיוחד באופן יוצא מן הכלל. בעל מידות מיוחדת, צנוע שפל ברך וענו. ישב ולמד תורה בקביעות צלול בדעתו עד יומו האחרון.


 


מאז שחרור הכותל המערבי שאז נוסח המניין הגדול והותיק של 40 יום של האשמורות שיסדו ידידו רבי שלמה סיאני ז"ל, המנוח רבי יוסף היה מבין הראשונים הותיקים שהשתתף יום יום עשרות שנים בהתמדה נפלאה ועצומה.


כל הימים בימי אלול ועשרת ימי תשובה היה משכים בשעה 2 לפנות בוקר על מנת להתארגן לתפילה בכותל.


מספר הרב אריה סיאני הי"ו שהיה מסיעו ברכבו 18 שנה, שהיה אדם מיוחד במינו אוהב את הבריות, דייקן, היה מאוד מקפיד שלא לדבר לפני התפילה, היה פותח את הבוקר בברכה המסורתית "צפרך טוב". לא היה מאריך בסתם דיבורי סרק, היה פותח כל בוקר את בית כנסת "שער שלום סיאני" בשכונת מאה שערים בירושלים.


במוצאי שבת האחרונה פרשת "תצוה", ביקש לקרותו דחוף שיגיע לביתו, ואז נפרד ממנו בהכרת טובה לו ולאשתו על כל החסד שגמלו עימו במשך 18 שנה האחרונים.


 


מנהג קהילות תימן שכל פסוקי דזמרה אומרים כל הקהל כאחד בקול רם בנחת ובנעימה, ולא במרוצה. ומובא בהלכה שצריך לדקדק בכל התיבות כמו בספירת מעות.


קטעי וידאו בו נראה רבי יוסף לידי בימת החזן במניין האשמורות בכותל המערבי


 


יושבים שבעה בביתו רחוב יחזקאל 43 שכונת הבוכרים ירושלים


קמים ביום א' בבוקר


טלפון בבית האבלים: 02-5826063


תנצב"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0