r לעזרת בית כנסת "רעים" אלעד - נוסח תימן

לעזרת בית כנסת "רעים" אלעד

23 ינואר

לק"י
בימים אילו מוקם בעיר "אלעד" בית כנסת, בית מדרש ומרכז רוחני ע"י הקהילה התימנית "רֵעִים".
המניין קיים מזה כ 5 שנים ומשרת את כל תושבי הסביבה הן בחומר והן ברוח.
מיום הקמת המניין, מקום התפילה הנוכחי הינו בגן ילדים המשמש כאכסניה זמנית לבית הכנסת.
בבית הכנסת קיימים כ 30 בתי אב ובס"ה כ 50 מתפללים קבועים – כן ירבו.
לאחר מאבקים רבים ותלאות מול הרשויות, הצלחנו בסייעתא דשמיא, לקבל את ההקצאה עבור בניית בית הכנסת, אשר ייבנה מעל גן הילדים שבו מתקיים המניין היום.
בבניין המיועד לבנייה יוקמו:
1. אולם תפילה לבית הכנסת.
2.אולם נוסף אשר ישמש כבית מדרש, אולם כנסים, הרצאות, שיעורי תורה וכן למטרות גמ"ח [גמילות חסדים] שונות.


הננו קוראים לכל אחינו בית ישראל באשר הם, לסייע ל"עזרת ה' בגיבורים", ולהרים תרומתם לטובת בית הכנסת.
עלויות הבניה הינן גבוהות וכן הזמן דוחק ולכן ישנה חשיבות רבה לגיוס הכספים בהקדם האפשרי.
ישנן מס' אפשרויות להשתתפות במצווה הגדולה שבאה לידינו:
1. רכישת "מטר X   מטר" בעלות של 1,000$ [ 3,800 ₪].
2. חתימה על הוראת קבע בסך של 100 ₪ לחודש.
3. תרומה בסכומים שונים ע"פ נדבת לב התורם.


הקב"ה יזכה אתכם לכל מילי דמיטב ויהי רצון שבזכות השתתפותכם בבניית בית ל-ה', תזכו לרפואה שלמה ולבריאות איתנה וכל משאלות לבכם תתגשמנה לטובה, אמן!

ליצירת קשר:
054-4273538 
054-8483966 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0