דרשות ושיעורים

דברי התעוררות לזכרו של מארי יחיא אלשיך זיע"א

מאת מרן הגאון רבינו עזריה בסיס זצוק"ל

שיעורי הרב אריאל מקייטן שליט"א

ממונסי ניו יורק ארצות הברית, לכניסה למאגר השיעורים לחץ כאן

הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל

קטע משיעור בו מארי יוסף מלמד באיגרתו של הרמב"ם .

הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל

דרשה מיוחדת לימים נוראים מאת מארי יחיא אלשיך זצ"ל- בשנת תשכ"ו וענייני פרשת ראה

הקלטה עתיקה של מארי אברהם חנדלי זצ"ל

בלימוד קטע ממסכת ברכות (נוסח מחוז שרעב) ההקלטה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א השוהה בימים אלו בניו יורק,...

הקלטה עתיקה של מארי אברהם חנדלי זצ"ל

בלימוד קטע ממסכת ברכות (נוסח מחוז שרעב) ההקלטה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א השוהה בימים אלו בניו יורק,...

מארי יוסף צובירי זצ"ל

דרשה מיוחדת לקראת הימים הנוראים, הדרשה התקיימה לפני כנס סליחות ברוב עם.

שיעור בהלכות קדושת השמות, ספרי קודש וגניזה

מאת הרה"ג יורם סרי שליט"א מו"ץ בק"ק קרית ספר, השיעור כולל: דיני קדושת שמות ה', אופן אמירתם וכבודם, דיני...

בעניין נפילת פנים אצל יהודי תימן

דברי הרה"ג רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בשם חמיו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל.

דרשת הרה"ג אורן צדוק שליט"א

דברי הספד לזכרה של מרת ג'זל בת דוד ע"ה ממושב אשתאול. חודש אייר תשע"ב, תנצב"ה.

0