איחוד בני התורה

עצרת התעוררות ואמירת סליחות

עצרת התעוררות ואמירת סליחות כהכנה ליום הדין שע"י "איחוד בני התורה" במעמד מרנן ורבנן שליט"א גדולי ומאורי יהדות תימן...

עצרת התעוררות ואמירת סליחות

עצרת התעוררות ואמירת סליחות כהכנה ליום הדין שימו לבבכם עצרת התפילה וההתעוררות בנוסח ק"ק תימן תתקיים במוצ"ש "שובה"...

ביקור חג בבתיהם של רבני תימן

סגן שר הרווחה חה"כ הרב משולם נהרי הי"ו, ערך היום ביקור חג אצל גדולי רבני תימן להתברך לקראת השנה...

עצרת התעוררות ואמירת סליחות

עצרת התעוררות ואמירת סליחות כהכנה ליום הדין שימו לבבכם עצרת התפילה וההתעוררות בנוסח ק"ק תימן תתקיים במוצ"ש "שובה"...

כסא דנחמתא

מרת שולמית בסיס ע"ה

עצרת התעוררות ואמירת סליחות

עצרת התעוררות ואמירת סליחות כהכנה ליום הדין שימו לבבכם עצרת התפילה וההתעוררות בנוסח ק"ק תימן תתקיים במוצ"ש ...

בטאון איחוד בני התורה

איחוד בני התורה בנשיאות מרנן ורבנן שליט"א גדולי ומאורי יהדות תימן המעטירה בעלון: עצרת ההתעוררות השנתית, שואלין ודורשין, יומא...

רשימת מורי ההוראה גאוני עדתינו

מתכבדים אנו בס"ד להגיש ללומדי התורה ושוחרי ההלכה את בטאון "בתי ההוראה - האיחוד" בו קיבצנו לאכסניה אחת את...

הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א

הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א זקן רבני תימן בבית ההוראה שע"י איחוד בני התורה בשוק ארבעת המינים...

הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א

הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א אתמול בערב בבית ההוראה שע"י איחוד בני התורה בשוק ארבעת המינים שבארמונות חן

הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א

הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א בבית ההוראה שע"י איחוד בני התורה בשוק ארבעת המינים שבאולמי ארמונות חן

זמני דרשות שבת הגדול

לצפייה בלוח הזמנים לחץ על התמונה…  

0