בבת עינינו

דברי פתיחה הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א

אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה...

חידון לימי הפסח

בסדר ה-אלפא-ביתא.

מאמר על כשרויות לפסח

המאמר הינו למידע בלבד ולא משקף את ההלכה לעדת תימן. ניתן להסיק מסקנות לגבי מוצרים מסויימים ולשאול שאלת חכם.

דעת כשרות התשע"ו

להלן הלינק להורדת החוברת דעת כשרות התשע''ו מבית בד"ץ יורה דעה בראשות מרן הגאב"ד הרב שלמה מחפוד שליט''א פסח כשר ושמח.

מדריך קצר לחודש ניסן

מדריך קצר לחודש ניסן והלכותיו לאור פסקי הנשר הגדול רבינו הרמב"ם ומנהג ק"ק תימן יצ"ו

כשרות והנהגה לגבי מוצרים בפסח

מאת: הרה"ג רצון ערוסי שליט"א בהנחיית הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א

דברי תורה לקריאה של פסח

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו" (י, א) אפשר לדרוש...

רשימת תרופות לפסח

מתוך אתר קופת חולים כללית רשימת לפי סדר אלף בית בעברית ובאנגלית...

ימי העומר

נוסח ספירת העומר כמנהג ק"ק תימן, תזכורת ספירת העומר ב- sms השנה כולם סופרים עד חג שבועות!, תספורת ושמחות...

מא כבר ופירושו

על פי אגדתא דפסחא "בני מלכים"

נוסח 'מא כ'בר' הארוך ותרגומו

נוסח זה של מא כ'בר הארוך כפי שנהגו לומר 'בבַּית סַלְם' נתקבל ע"י רבי שלמה סלמי אכלופי זצ"ל. כולל...

מחשבה למעשה – ביאור ודקדוק בברכת האילנות

ידוע שחז"ל דקדקו מאד בלשונות הברכות. והנה בברכת האילנות אנו אומרים יש גורסים וברא בו בריות טובות ואילנות טובות...

מנהגי עדן בליל הסדר [אנגלית]

ADANI MINHAGIM ON SEDER NIGHT כולל מנהגים לפי סימני ההגדה המיוחדים לבני קהילות קודש עדן, באדיבות המחבר הרב יהונתן...

חדש באתר! שירים לפסח בכת"י

שיר: אודה בשיר ושבח, שיר: ביום פסח אשורר, צילום מדיואן כת"י של כמוהר"ר הגה"צ מארי יחיא אלשיך זצ"ל, באדיבות...

לקראת חג הפסח חג האביב בשכונה א' בראש העין

בתקופת ילדותי בשנות הששים, חשנו את האווירה המיוחדת של חג הפסח בכל בית בראש העין. השדה מסביב, היה...

מתכון 'דוכה' [חרוסת]

החרוסת צריך שתהיה עבה בשעת עשייתה, זכר לטיט. ולפני הטיבול, ישפוך לתוכה יין או מיץ־ענבים או חומץ וִיעַרְבְּבֵם, שתהיה...

הגדה של פסח בשכונה א' בראש העין

"בבהילו יצאנו ממצרים..." כך בכל שנה ושנה בתקופת ילדותי, פתח אבי את סיפור יציאת מצרים, בקריאת הגדה של פסח,...

רשימת דברים הנצרכים לחג הפסח

התורה חסה על ממונם של ישראל! כמה צרכנו באמת? כמה עלינו לקנות בשנה הבאה? במוצאי חג הפסח מחשבים קדימה!...מצורף...

0