הרה"ג חזקיהו דחבש שליט"א

בדין עוברות ומניקות בד' צומות

שו"ע תקנ"ד הלכה ה': עוברות ומניקות מתענות בט"ב ומשלימות, כדרך שמתענות ומשלימות ביוה"כ, אבל בג' צומות אחרים פטורות מלהתענות,...

בדין עוברות ומניקות בד' צומות

שו"ע תקנ"ד הלכה ה': עוברות ומניקות מתענות בט"ב ומשלימות, כדרך שמתענות ומשלימות ביוה"כ, אבל בג' צומות אחרים פטורות מלהתענות,...

הסדרת התפילה בר"ח ובמועדים ובענין ברכת שהחיינו על ההלל

העולה תפילות של מועדות ושל ראשי חדשים, צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל, ולדעת רבינו ה"שתילי זיתים" , אפילו כשכתוב...

מוקצה בשברי כלים

בענין מוקצה בשברי כלים לדעת ג"ע מהרד"ם זיע"א. מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א רב ק"ק שתילי זיתים...

הוצאת ס"ת בזה אחר זה ולא בבת אחת

בימים שיש שני ס"ת או יותר סדר הוצאת ספרי התורה בזה אחר זה דוקא ולא בבת אחת. מאת הרב...

זמן מילה בתשעה באב ובשאר ימות השנה

מהו זמן מילה בתשעה באב ובשאר ימות השנה, ומהו הדין לגבי מילה בתשעה באב שנדחה. מאת הגאון רבי חזקיהו...

חיוב מוכר כסותו בנר חנוכה ובנר שבת

מאמרים מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א רב ק"ק "שתילי זיתים" ראש העין ומח"ס שתילי זיתים עם פירוש...

אמירת קדיש אחר כל ספר וספר

מאמר מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א רב ק"ק "שתילי זיתים" ראש העין ומח"ס שתילי זיתים עם פירוש...

בענין איסור מלאכה בחול המועד

מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א מחבר ספר "שתילי זיתים" עם פירוש "באר- מרים" ג' חלקים, רב ק"ק...

בדין שומע כעונה

הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א רב ק"ק "שתילי זיתים" ראש העין ומח"ס שתילי זיתים (תכלאל) עם פירוש באר מרים...

בדין הקורא מגילה מתוך חומש, והמסייע ע"פ לש"ץ

מאמר בדין הקורא מגילה מתוך חומש, והמסייע ע"פ לש"ץ מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א רב ק"ק "שתילי...

0