הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

"חכמים הזהרו בדבריכם"

שאלו אותי רבים, מה עמדת ההלכה לגבי האירועים האחרונים כגון זריקת בקבוק תבערה לתוך בית של משפחה ערבית שילד...

הזנה בכפייה

עמדת ההלכה בנושא ההזנה בכפייה של האסירים הביטחוניים שובתי הרעב

אדרא זוטא קדישא

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

ספרים מחכמי תימן

ברשימה למעלה מ400 ספרים כוללים שם המחבר והמו"ל. באדיבות הרב אלמוג שלמה הי"ו האחראי על ספריית "חפץ דוד" ע"ש רבי...

משנה תורה להרמב"ם (עפ"י כתב יד תימן)

עם חילופי הגירסאות מסומנים באדום (סדר אהבה, הלכות ספר תורה, פרק ח', ספר ויקרא)

י"ד שאלות ותשובות מבית דין צנעא

שו"ת שאסף מ"ו סאלם בן אברהם עוזירי מעיר מנאכ'ה (תימן) מבית דין צנעא!! התשובות מעניינות מאד, כפי שתראו. כמה...

פירוש שם טוב על הרמב"ם למוהר"ר חיים כסאר זצ"ל – על הלכות חנוכה

לפניכם מובא פירוש "שם טוב" של מארי חיים כסאר זצ"ל על הלכות חנוכה שכתבו על ספר דברי רבינו הרמב"ם,...

ג' משניות ממס' ר"ה ע"פ ר"ע מברטנורא בניקוד תימני

פרסום ראשון - דוגמא עם שלוש משניות ראשונות ממסכת ראש השנה פרק א' ופירוש רבנו עובדיה מברטנורא, מנוקדים לפי...

שו"ת גנזי מלכים – שאלות חכמי רדאע אל בית דין צנעא יע"א

מצורף בזה קובץ של שאלות ותשובות (שו"ת) חכמי רדאע לבית דין צנעא. השו"ת נקרא בשם "גנזי מלכים" שאסף וקיבץ...

פירוש שם טוב למוהר"ר חיים כסאר זצ"ל על הרמב"ם – הלכות עירוב תבשילין

אתגר ללומדים! ידוע שמארי חיים היה מקצר בדבריו. גולשים שיכתבו ביאורים וציונים לדבריו, יפרסמו כאן באתר, זכותו תגן עלינו...

ד' משניות ממסכת מועד קטן עם פירוש ר"ע מברטנורא בניקוד תימני

לפניכם ארבע משניות ראשונות ממסכת מועד קטן פרק א' ופירוש רבנו עובדיה מברטנורא, מנוקדים לפי מסורת תימן, וכן הערות...

חוברת למעלה למשכיל-אמונה ובטחון

מכון "שובי השולמית" להפצת תורה בהלכה ובאגדה

ברכת 'אשר יצר' – הרמב"ם

להגדלה לחץ על התמונה…

לג פתגמים – לע"נ תרנג'ה ב"ר משה זצ"ל

מאת: הרב ראובן רצאבי שליט"א

0