הרה"ג שלום נגר שליט"א

תשובות הרב נגר – מעיין המתגבר

ביום שישי שעבר פורסמה כתבה בשבועון "מוקד" בראש העין כתבה של מרדכי יצהרי בענין הספר שו"ת הרב נגר

סדר פורים ה'תשע"ד

סדר תפילת פורים במוצאי שבת וסדר תפילת שחרית בפורים מאמר נפלא המסכם את פעילותינו ההלכתית בימי הפורים מאת...

שיטות הפוסקים במצוות ליל הסדר

"ת"ר משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח" (מגילה ל"ב)

תשובה מהרה"ג שלום נגר שליט"א

נשאלתי שאלה בענין איש או אשה אשר נהגו מנהג מסוים כל שהוא בחשיבה שהמנהג הזה הוא על פי הדין...

סדר הלכות ותפילות לפסח

סדר הלכות ותפילות לפסח ומנהגי בית כנסת להרה"ג סאלם אבן סאלם והרב עאווד נגר זצ"ל.

פסח התשע"ג

קובץ דינים ומנהגים מהרה"ג שלום נגר שליט"א, בנושאים: שבת הגדול, איסור חמץ בפסח, חמץ מהו?, איך מכשירים את הבית...

תשובה מהספר החדש מהרב שלום נגר שליט"א

תשובה זו היא מתוך שו"ת הרש"ן שיצא בקרוב, השו"ת מכיל 52 תשובות על שולחן ערוך אורח חיים מאת הרב הגאון...

דין הנחת תפלין בט' באב מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

דין הנחת תפלין בט' באב. כיצד נהגו בדין זה בתימן - מאת הרה"ג שלום נגר מתוך הספר שו"ת הרב...

בקרוב ספרו החדש של הרה"ג שלום נגר שליט"א

ספר ״תשובות הרב נגר״, שו״ת האוגד בתוכו 52 תשובות באריכות על כל סדר השולחן ערוך חלק אור״ח בשלמותו, נכתבו...

דין הוספת הדס שוטה מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

תשובה בענין לולב האם מותר להוסיף הדס שוטה לנוי מצוה כיצד הדין ומה היה מנהג תימן בזה מתוך השו"ת...

זמן תפלת שחרית מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

מתוך ספרו החדש שרואה אור בימים אלו מובא : ידוע ומפורסם שאחינו בני תימן מאז ומעולם, בין בערים, בין...

נוסח ברכת נר חנוכה מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

מתוך ספרו החדש שרואה אור בימים אלו מובא :האם אנו מוסיפין את המילה של חנוכה או ישר להדליק נר...

האתרוג התימני מברוקלין מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

מתוך ספרו החדש שרואה אור בימים אלו מובא : המעלות שיש באתרוג התימני ידועות הן. שיש בו חדרי זרע...

תשובה "קדושת ציצית"

תשובה חדשה המתפרסמת כאן לראשונה מתוך השו"ת של הרה"ג שלום נגר שליט"א שיצא לאור בקרוב בעז"ה, התשובה נקראת "קדושת...

המסעות של הרב שלום נגר

27 שנים שימש בקודש הרב שלום נגר את תושבי העיר אריאל ומאז הוא מרביץ תורה ברבים בבית המדרש אשר...

0