שיעורים

קורס שיעורי מארי

  בשעה טובה זכינו לעלות חלק מסרטי הוידאו של קורס המארי לצפייה באתר. בהם תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בעניין...

קטע ממגילת בני חשמונאי

לחץ כאןחדש! דיסק מגילת בני חשמונאי (מגילת אנטיוכס) על פי מנהג יהודי תימן המקורי, נוסח מקור בארמי ותפסיר רס"ג...

כניסה לעולם היהדות

דברי הגאון רבי מנשה עוזרי שליט"א ראש ישיבת "נזר ישראל" בקרית ספרלחץ כאןבאדיבות אתר "אחינו"

כינוס תשובה בארה"ב

לפניכם סדרת הרצאות שהוסרטו בארץ עבור בני ק"ק תימן בארצות הברית.    לצפייה לחץ כאן  

מארי דוד אהרון עדני הי"ו

לחץ כאןהקלטה מיוחדת של קריאה בתורהניגון עודיין – שרעבמפי מארי דוד אהרון עדניבן 101 שנה הי"ומקהילת "אבא שלום שבזי"...

דרשה לימי בין המצרים

מאת הגאון רבי שלמה קורח שליט"א – מרא דאתרא דבני ברק,הוסרט באיכות מרבית באולפני דיגי TV באדיבות ה"ה חיים...

דרשה לימי חודש הרחמים

מאת הגאון רבי שלמה קורח שליט"א – מרא דאתרא דבני ברק,הוסרט באיכות מרבית באולפני דיגי TV באדיבות ה"ה חיים...

הרה"ג יוסף צובירי זצ"ל בבית הרה"ג שלום נגר שליט"א

לחץ כאןהרב הגאון יוסף צובירי זצ"ל שר ודורש בבית הרב שלום נגר שליט"א  

0