ללא קטגוריה

שבוע ספר התימני – תש"פ

חדש השנה!  לאור המצב השורר בארצינו "שבוע הספר התימני"  – תש"פ עם זיכוי 10 אחוז לכל מוצרי החנות יתקיים אי"ה...

הכנסת ספר תורה בשבת

בשבת האחרונה פרשת עקב תש"פ התקיימה הכנסת ספר תורה בשבת כמנהג ק"ק תימן, לבית כנסת התימני ב"קרית שמואל" ע"י...

שנתנו זאת ה'תש"פ 5,780 ליצירה היא שנת:

2,442 שנים – לחורבן בית ראשון 1,952 שנים – לחורבן בית שני לחץ כאן

בד"ה: האשה הצדקת מרת מלכה קורח ע”ה

הלכה לבית עולמה האשה הצדקת מרת מלכה קורח ע”האשת חבר להרב יוסף קורח זצ”לאמו של מרן הגאון רבי פנחס...

קינות בשידור חי

בעז"ה נשדר את כל תפילות תשעה באב בשידור בכורה מיוחד, לנמצאים בבידוד ולא יכולים להתפלל בציבור.השידור יתחיל בשעות התפילה...

עשרת הדברות

הדיברות מופיעים פעמיים במקרא, וקיימים הבדלים בין שני הנוסחים. קרא עוד…

לחפש את עשרת השבטים

מסיפורי תימן…

10 דברים הצריכים חיזוק

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו הדים נרחבים והתעוררות רבה בקרב קהילות יוצאי עדת תימן ברחבי הארץ לאור...

פרפראות לפרשת קורח

מאת חכמי תימן זצוק"ל

קורח ובריאת העולם

קורח ובריאת העולם – מידה כנגד מידה, כולל הסבר עמוק אמונתי שקשור במידה האלוהית הידועה: "מידה כנגד מידה". ולמותר…...

ברכת מזל טוב וסימן טוב

הגאון רבי יצחק רצאבי פוסק עדת תימן, השיא אמש את בן זקוניו. בגלל המצב, החתונה נערכה לפי הכללים, במקום...

פיתות צלוף מקמח מלא

עונג שבת ממש. לחץ כאן

מתולדות כה"ר אברהם אלשיך הלוי זלה"ה

יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו – לחץ כאן

בית הכנסת "בר יוחאי"

ק"ק תימן כפר יונה נוסח תימן בלדי בפינת הרחובות אח"י אילת/רמב"ם סמוך לנקודת המשטרה. זמני תפילות בשבת קודש: שיר...

מארי אברהם אלנדאף וקהילת הספרדים בירושלים

מתוך הספר "זכור לאברהם" על הרה"ג אברהם אלנדאף זצ"ל באדיבות ה"ר עוזיאל אלנדאף שליט"א. לחץ כאן

מתכון ג'עלה

מאת אליחי כתר

עידכונים ממכון מאורות

לרגל יום ל"ג בעומר ה'תש"פ בצל הקורונה ולתועלת הרבים הנמצאים בביתם באופן מיוחד וחריג, אנו מצרפים כאן חומרים נפלאים...

פרקי אבות

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו

0