ללא קטגוריה

שיור אמה על אמה זכר לחורבן

מאת הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א

ילדי תימן: מיצג של קרטוני החלב

גיליון 'גנזי מלכים' לפרשת ואתחנן

לחץ כאן

ישיבת ראש חודש

כבוד השבת

דברי מנחם בגין ז"ל

דברים מרתקים מהזוהר ומהגמרא במסכת בבא מציעא ומסנהדרין

דברי תורה ומוסר וקטעי זוהר הקדוש וכן קטעי גמרא ממסכת בבא מציעא וסנהדרין בגירסה והניגון התימני מאת הרה"ג צדוק...

עלונים להורדה

מוסרה, מאורות, חדש בקרבי לחץ כאן

מזמור לחג שבועות

ילדי ירושלים קוראים את המזמור לחג שבועות, בכנס שנערך בבית הכנסת ענף חיים בירושלים.

חיזוקים לע"נ הנספים ולרפואת החולים

ניתן לקבל קבלות במגוון נושאים לע"נ ולרפואה וכן פרקי תהיליםוכן בעמדות נדרים פלוס ניתן לקבל קבלות ע"ש 'כולם מקבלים' ...

כנס האלף במירון

לחץ כאן

פיוט בר יוחאי להאזנה!

רבי זכריה יצחק ז"ל רבי ליאור טביב הי"ו

פיוט בר יוחאי מהילדים החביבים

הודעה לכל הילדים: כל המקליט [לפחות 3 קטעים] מפיוט בר יוחאי ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור המיוחד!.

בדין ספירת העומר בברכה וקרית שמע של ערבית בעלות השחר

מאת הרה"ג בסיס שליט"א

עלון מוסרה

216 שנה לפטירת מהרי"ץ זצוק"ל

גאון רבני תימן ותפארתם קרא עוד…

שינון ששי "פרשת שמיני"

מאת החזן והמשורר רועי שמעון הי"ו

ספר משלי להאזנה

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לחץ כאן

ברכון ברכת המזון לפסח – נוסח שאמי

להורדה חינם, עם רקע מצה בעיצוב מרהיב. מתאים כתחליף לברכונים חמץ משאר השנה. יעלה ויבוא בגדול, ודברי תורה קצרים...

0