ללא קטגוריה

הסיפור המרגש

מדור ברית מילה

לחץ כאן

מבצע החודש

לחץ כאן

עלון חדש בקרבי

לחודש אלול תשפ"א לחץ כאן

בד"ה: הגאון רבי אריה גמליאל זצ"ל

הגר"א שימש בשלל תפקידים תורניים ונכבדים, על מנת לפאר ולרומם קרן היהדות והמסורת, וכמו כן חיבר את סדרת הספרים,...

שיור אמה על אמה זכר לחורבן

מאת הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א

ילדי תימן: מיצג של קרטוני החלב

גיליון 'גנזי מלכים' לפרשת ואתחנן

לחץ כאן

ישיבת ראש חודש

כבוד השבת

דברי מנחם בגין ז"ל

דברים מרתקים מהזוהר ומהגמרא במסכת בבא מציעא ומסנהדרין

דברי תורה ומוסר וקטעי זוהר הקדוש וכן קטעי גמרא ממסכת בבא מציעא וסנהדרין בגירסה והניגון התימני מאת הרה"ג צדוק...

עלונים להורדה

מוסרה, מאורות, חדש בקרבי לחץ כאן

מזמור לחג שבועות

ילדי ירושלים קוראים את המזמור לחג שבועות, בכנס שנערך בבית הכנסת ענף חיים בירושלים.

חיזוקים לע"נ הנספים ולרפואת החולים

ניתן לקבל קבלות במגוון נושאים לע"נ ולרפואה וכן פרקי תהיליםוכן בעמדות נדרים פלוס ניתן לקבל קבלות ע"ש 'כולם מקבלים' ...

כנס האלף במירון

לחץ כאן

פיוט בר יוחאי להאזנה!

רבי זכריה יצחק ז"ל רבי ליאור טביב הי"ו

פיוט בר יוחאי מהילדים החביבים

הודעה לכל הילדים: כל המקליט [לפחות 3 קטעים] מפיוט בר יוחאי ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור המיוחד!.

בדין ספירת העומר בברכה וקרית שמע של ערבית בעלות השחר

מאת הרה"ג בסיס שליט"א

0