אדם בן נון

חקר נוסחאות התרגום בכתבי היד התימניים על ידי רבני תימן וחכמיה

"חקר נוסחאות התרגום בכתבי היד התימניים על ידי רבני תימן וחכמיה", מסורה ליוסף ח, נתניה תשע"ד, עמ' 199–257.

שני פולמוסים דקדוקיים בעיר רדאע

המאמר פורסם בתוך: דברי שלום ואמת – קובץ מאמרים לזכרו של ר' שלום ב"ר יוסף כהן ז"ל, קריית-אונו תשע"ו,...

זיכרון להולכים – מארי שמעון דהבאני זצ"ל

לפני למעלה משבוע, בכ"ג במרחשוון ה'תשע"ז, הסתלק מאתנו מארי שמעון בן ר' יהודה דהבאני (זהבי) זצ"ל

מאמר לפרשת תולדות

מוגש לפניכם מאמר העוסק בבירור נוסחאות תרגום אונקלוס למילים "יודע ציד" (בראשית כה, כז)- נחשירכן, נחשידכן, נחש ירכן. מתוך...

מאמר לרגל יום השנה מארי יחיא אלשיך זצוק"ל

מוגש בזה מאמר אודות מסורתו של הרב הצדיק מארי יחיא אלשיך על סמך עובדות בלבד.

חוברת על מארי חיים צאלח זצ"ל

במלאת שבוע להסתלקותו של הישיש מארי חיים בן משה צאלח זצ"ל סגי נהור (מכפר עיוורים בגדרה), אנו מעלים קונטרס...

מגילת אנטיוכס להאזנה ולצפייה

לכבוד ימי החנוכה, אנו מגישים בפני גולשי האתר את נוסח "מגילת בני חשמונאי" הידועה גם בשם "מגילת אנטיוכס" בקריאתו...

מנהג תימן בעניין המפטיר

בעדת תימן קיימים מנהגים שונים בעניין מספר הפסוקים שקורא המפטיר. כמו כן מנהג תימן הקדמון היה שבסוף חומש קורא...

משפחת בניה הסופר – האמנם מעודד הוא נכדו?

משפחת בניה הסופר היא משפחת סופרים אומנים שפעלה בצנעא. מעיון בקולופונים של כתבי יד עולה שגם שלושת בניו...

מאמר מיוחד בעניין תיבת ארידי

שנה שעברה התפרסם פה באתר לראשונה שבמסורת תימן תיבת ארידי נכתבת מלאה ביו"ד, ונרמז שכנראה כך צריך להיות גם...

בעניין שני שוואים בסוף המילה

להלן נעלה את התייחסות אדם בן נון לתגובת הרב איתמר חיים כהן בעניין שני שוואים בסוף המילה. ושם יתברר...

על מנהג 'הפטרת וערבה'

להלן מובא מאמר קצר הסוקר את השתלשלות מנהג הפטרת וערבה בתימן

הערות הרב יחיא קאפח על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות

"הערות הרב יחיא קאפח על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות", תהודה 30 (תשע"ד), עמ' 21–39.

בירור גרסה במסורת תימן

בירור גרסה במסורת תימן והיה בכזיב - פִּסקַת. כצ"ל והוא שם מקום ולא פְּסַקַת

ובני לוי גרשון קהת ומררי

בירור טעות דפוס אשר הודפסה בתאג' הראשון שהודפס מעולם, הוא "תאג' ירושלים" בעריכתו של הרה"ג אברהם אלנדאף, והייתה גורמת...

מנהגי כניס בית צאלח

מעט ממנהגי כניס בית צאלח בעי"ת צנעא אשר בה התפלל מהרי"ץ זצוק"ל ובני משפחת צאלח לדורותיהם, מנהגים אלו...

זיכרון להולכים – מארי עזרי צאלח זצ"ל

פרקי חיים של דור הנפילים שחלף והלך, כפי שעולה ומשתקף מדמותו המיוחדת של מארי עזרי בן מארי חיים צאלח...

דיוקים במסורת תימן

על מעלות חוברת מגילת אסתר שיצאה לאור בחודש האחרון ע"י "נוסח תימן", וכן תשובות מאת העורך על דברים שמסר...

0