תמונות

מבצע!
תמונה – רבני תימן וחכמיהם

20.00

מבצע!
ילד מחייך

20.00

מבצע!
אב ובנו

20.00

מבצע!
שבט אחים במחנה עולים

20.00

מבצע!
מארי

15.00

מבצע!
צורף

15.00

מבצע!
אב ובתו

15.00

מבצע!
ילד לומד תורה

15.00

מבצע!
ילד

15.00

מבצע!
ילד לומד אבג"ד

15.00

מבצע!
ציור שלושה מבוגרים

15.00

מבצע!
ילד במחנה עולים

15.00

מבצע!
אבא ובנו על כתפיו

15.00

מבצע!
במחנה עולים

20.00

מבצע!
תקיעת שופר

15.00

מבצע!
מארי יחיא אלשיך זצ"ל

20.00

מבצע!
זקנים לומדים

20.00

מבצע!
ילד נוטל ידיו

20.00

0