שוכן לשבטיו

33.00 27.00

בירור מעמדה ההלכתי של ק"ק תימן בא"י, וכולל בתוכו: דין קהילה העוקרת ממקום למקום, תיאור עליית יהודי

תימן בשנת התרמ"ב לא"י, ושיטת הש"ז בהלכה ובמנהג.

גודל עמוד 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 147

-
1
+
0