לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיקור עצרת השלושים למרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצ"ל

19/11/2018

עצרת המונים התקיימה במוצאי שבת האחרון פרשת ויצא, ככלות השלושים להסתלקותו לשמי מרומים של זקן רבני תימן ורבה של בני ברק, מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל, בראשותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, העצרת התקיימה בהיכל בית מדרשו הגדול "חניכי הישיבות" שבבני ברק. מאות ואלפים רבים גדשו את היכל בית המדרש מכל רחבי בני ברק ומחוצה לה, כאשר האירוע מועבר בו זמנית במעגל סגור לרחבת בית המדרש, אשר הייתה מלאה עד אפס מקום.
העצרת נפתחה בדבריו של הגר"נ זכריהו שליט"א רב קהילת עדן, אשר בין דבריו עמד על המיוחדות של הגאון זצ"ל במידת העין טובה שהייתה לו ולגדל ולחזק כל אחד ואחד באשר הוא שם, וכך היה משפיל עצמו בכדי לרומם את הזולת לגבהים בתורה ויראת שמים, ובזכות זה קמו והתעודדו רבים מבני העדה ומכלל ישראל והפכו לבני תורה עובדי ה'.
לאחר מכן נשא דברים בנו ממשיך דרכו הגר"ע קורח שליט"א רב קהילת תורת חיים ביתר עילית, שפתח בשיעור תורני מעמיק בענייני אבילות, כאשר בסיומו העלה בהתרגשות רבה את ההתמדתו הרבה והמיוחדת של אביו הגאון זצוק"ל, אשר היה עמל בתורה ללא הפסק כלל יומם ולילה. וכן את כתביו הרבים שהשאיר בכל חלקי התורה, ובפרט את חיבורו הגדול על כל הש"ס מברכות עד עוקצין, חיבורים שלמים שאנו תפילה שהשי"ת יזכנו להוציאם לאור עולם כיאות. בסיום דבריו המרגשים, ביקש מהציבור לקבוע לימודם בספריו של הגאון זצוק"ל אשר בספריו הרבים המגווונים בכל חלקי התורה, כל אחד יכול למצוא את הנושא החביב עליו, ובכך יהיו שפתותיו דובבות, ויהיה מליץ יושר בעד כלל ישראל.
אחריו נשא דברים מיוחדים הרב הראשי לישראל לשעבר הגרי"מ לאו שליט"א, אשר בהתרגשות גדולה הזכיר את תקופת לימודם יחדיו בישיבת פוניבז' לפני למעלה מ60 שנה, אשר הגאון זצוק"ל היה בחיר הישיבה ממש בהתמדתו העצומה וצדקותו הגדולה, וכבר אז היה ניכר עליו כי הוא בנן של קדושים. כן  הזכיר את פעלו הגדול והמיוחד של הגאון זצוק"ל שעמד בראש הארגון ובראש הפעילים והפועלים למען החזרת עטרת יהדות תימן ליושנה, באשר היה מכתת רגליו מעיר לעיר להכניס את הצעירים לעולם הישיבות. גם העלה על נס את פעלו הגדול בכתיבתו מאמרים תורניים עמוקים בענייני השקפת עולם ותפארת מסורת תימן עוד בהיותו צעיר לימים כנער בגיל 18, בעיתון החרדי היחיד שהיה בזמנו (לפני כ60 שנה), עיתון המודיע, ושם היו מאמרים אלו מתפרסמים על שם הכותב 'ש. עמרם'. רק מחמת שהיה מראה לי בכל יום שישי את המאמר שכתב באותו שבוע, ידעתי כי הוא זה שכותב מאמרים אלו. ואכן בזכות כך רבים רבים מבני עדת תימן הכניסו את בניהם לישיבות ולמוסדות תורה, ועל כן מורשתו הרוחנית ממשיכה לעד להמליץ טוב בעדו ובעד משפחתו.

 

לאחר מכן נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה ור"כ תורה וחיים, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, אשר פתח כי על אף חולשתו הרבה, טרח ובא למעמד נשגב זה מחמת הידידות הגדולה ששררה בינו לבין הגאון המנוח זצ"ל. בדבריו עורר הרב שליט"א, כי הסיבה לכך שרבינו זצ"ל התעלה להיות לגדול בישראל  בספרים עצומים בכל מכמני התורה, היה זה אודות לשקידתו העצומה והתמדתו הגדולה בתורה יום ולילה ממש. הרב זצ"ל נתמנה לרב העיר בני ברק כבר שנים רבות, אך כל זה לא הפריע לו להמשיך לעלות ולגדול עוד ועוד, כי הייתה לו התמדה ואהבה עצומה לתורה. ואכן זהו הדרך היחידה לצמוח גדולי תורה ויראה.
בשלב זה של העצרת, הוקרן על גבי מסכי ענק דברי הספד נרגשים ומיוחדים מאת רבה של ראש העין הגאון הגדול רבי עזריה בסיס שליט"א, הזקוק בימים אלו לרחמי שמים מרובים, אשר בתוך דבריו ביכה את האבידה הגדולה אשר מי יתן לנו תמורתה וחליפתה. כמו כן, בין דבריו הכתיר הגאון שליט"א את בנו ממשיך דרכו הגאון רבי עמרם קורח שליט"א לבנו ממשיך דרכו של הרב זצ"ל בהלכה והנהגה.
לאחריו נשא דברים גאב"ד יורה דעה הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א, שדיבר על כך שתורתו של רבינו זצ"ל הגינה על כלל ישראל כולו, ומשום כך צניעותו המיוחדת האופיינית לו, העידה שתורתו הייתה לשמה.
הגאון הגדול רבי אברהם אריה שליט"א ראש בית המדרש תורה והוראה ב"ב, דיבר על גדלות הרב בחיבוריו הרבים בכל חלקי התורה, לא הניח פינה וזווית שלא פשפש בה והעלה פנינים ומרגליות. וכן על מידת הענווה שהייתה בו בהתבטלות עצומה לכל יחיד ויחיד, אך מאידך לעמוד על עקרונות שייסד לעצמו ללא שום פשרות.
הגאון הגדול רבי אריה נדב שליט"א, רבה של רמת עמידר, שוחח על העמל תורה העצום של הגאון זצ"ל, ועל הזכות הגדולה שהייתה לו בהעמדת קרן התורה ביהדות תימן כולה בהשבת מסורת אבות ליושנה כבתחילה.
ניתן להאזין לכל מהלך העצרת בקו שיעורי הגאון זצ"ל בטל- 033088885 שלוחה 1.

עוד בכל החדשות...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה