לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

מדור ימי הפסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

באר מרים

ספר באר מרים-דיני טהרה לפני מנהג ק"ק תימן יום שמחה וחדוה, יום גילה ורננה, לעדת מי מנה.

בצאת לאור עולם הספר החשוב "באר מרים" סובב והולך על כל דיני טהרה לפי מנהג אבותינו, כפי אשר קבע מאור גולת תימן גאון עוזנו מהרי"ץ זצוק"ל.

המחבר מחבר הספר הרב ארז רמתי שליט"א מחשובי תלמידי החכמים בעי"ת ראש העין יע"א, ראש בית המדרש "תפארת יוסף", וחתנא דבי נשיאה כמו"ר הגאון הגדול הרב עזריה בסיס שליט"א.

ב"ה נתברכה עדתינו בהרבה אברכים-תלמידי חכמים אשר שמים לילות כימים בעמל תורה וידם רב להם בתלמוד במפרשים ובפוסקים. אמנם מעטים המה אשר נתנו לבם לחקור ולדרוש אחר מנהגי אבותיהם, יש אשר יפנו הימינה אל בני ספרד ויש אשר ישמיאילו אל בני אשכנז. וזאת בפרט מהסיבה שלא זכו לראות את זקני העדה שתורתם היתה שגורה על לשונם יומם ולילה.

הרב המחבר זכה להתאבק בעפר רגליהם של זקני העדה, משחר נעוריו שותה הוא בצמא את דבריהם ועתה זכה להיות דולה ומשקה מתורתם אף לאחרים. הספר בעוד ושאר העדות זכו לפאר בתי המדרש בספרים נפלאים בכל מקצועות התורה, כל אחד כתב ספר מבואר מפורט ובכתב מאיר עיניים לפי שיטתו ומנהג בני עדתו, ואלו אנו עדה מפוארה, אשר ההלכה והמנהג היו נר לרגלינו משך כל הדורות, וכל מנהגי אבותינו מושתתים על התלמוד הגאונים ובפרט על ספר היד החזקה לרבנו הרמב"ם.

הרב המחבר אזר כגבר חלציו לזכות גם את עדתנו בספר חשוב ונפלא על דיני טהרה מבואר מפורט כתוב בשפה קלה למען ירוץ הקורא בו. וכמעט לא השאיר פינה מההלכות הנחוצות לכל בית יהודי בענינים אלו. ההלכה-המנהג בעוד ובשאר מקצועות התורה היה האיש הדמות המנחה בכל דבר, בענינים אלו של טהרת המשפחה לא היה הדבר אלא עסקם של הנשים. כל בת לפני חתונתה היתה מקבלת מאמה, מזקנתה או מאשה חכמה אחרת את פרטי הדינים הנחוצים בדינים אלו. דרך זו של העברה מאם לבתה היה בה מעט חסרון כידוע, לכן מהרי"ץ זצוק"ל כתב לספרו שערי טהרה וקבע מסמרות גם בדינים אלו, כדי שיהיו שגורים בפי הכל וכהגדרתו "שיהיה דבר דינים אלו ביניהם כמו שידבר איזה עניין לחברו".

גם שאר חכמי הדורות בראותם אי אלו פרטי דינים אשר לא כדת עמדו בפרץ להעמיד ההלכה על תלה. בדרך זו הלך הרב המחבר שליט"א ובסס את ספרו בעיקר על ספר שערי טהרה, ובנוסף ביאר בכל דין מה דעת רבנו הרמב"ם השו"ע ושאר גדולי הפוסקים. ואמנם באותם ענינים שמתעוררים לפי הדור נשען על גדולי הפוסקים בדורנו. וכשיטת הפסיקה של רבותינו אשר הושתתה על יסודות ההלכה ראשונים ואחרונים, כך גם שיטת הרב המחבר בספרו. וכבר העיד עליו כמו"ר הגאון הגדול הרב פנחס קורח בהסכמתו "כי אכן מברר הוא ומלבן יסודות ההלכה בטהרתה, ולא חידש מדיליה אלא העמיד ההלכה על תלה, במקום שצריך להחמיר החמיר ובמקום שיש להקל כתב לקולא, והכל על יסודות נאמנים".

ברכותינו להרב המחבר שיפוצו מעינותיו חוצב ברחובות פלגי מים, יתקבלו דבריו בבית המדרש, ותיאמר שמועה משמו. ויזכה להוציא לאור עולם את שאר כתביו בשאר מקצועות התורה, יגדיל תורה ויאדיר.

 

 

 

 

הגר"א רמתי שליט"א - על חשיבות התמיכה בספרות התימנית

מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
3. מאיר (6/12/2012 14:00:06)
2. אברהם (21/11/2010 03:57:04)
1. עידו (16/06/2010 14:38:32)

עוד ספרי הלכה ומנהג

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
מנורת המאור שתילי זיתים